Novinky

« Späť

Kapucín Félix u nás celebroval aj koncertoval

Kapucín Félix u nás celebroval aj koncertoval

Známa osobnosť nielen medzi veriacimi a nie iba v Bratislave, brat Félix - kapucín, kňaz, kazateľ, spevák, hudobník a najnovšie aj pápežov služobník – misionár milosrdenstva. Plným menom Félix Ján Tkáč. Bol naším hosťom vo štvrtok, 28. marca večer, kedy celebroval večernú svätú omšu, po ktorej nás ešte obohatil svojim typickým a originálnym speváckym a hudobným umením. Standing ovation a tri prídavky boli len zvýraznením nášho ocenenia umenia nielen brata Félixa, ale aj jeho rodného brata a sprevádzajúceho gitaristu. Na záver si mnohí z nás kúpili knižku Kapucín Félix - misionár Božieho milosrdenstva s Félixovým podpisom, ako aj viaceré hudobné albumy tohto kňaza a umelca zároveň.

Páter Félix je členom Rádu menších bratov kapucínov (OFM Cap), čo je františkánske mužské rehoľné spoločenstvo v Bratislave sídliace v dobre známom kapucínskom kostole na Župnom námestí zasvätenom sv. Štefanovi. Celý rád tvoria tri vetvy – františkáni, minoriti a kapucíni. Charizmou tejto rehole je bratská spontánnosť preukazovaná chudobným, postihnutým a slabým. Brat Félix nedávno oslávil svoje jubileum – 60. narodeniny a kňazom je 23 rokov. Svoj hudobný talent prezentuje ako protagonista formácie Kapucíni. Pred časom sa pre portál www.zastolom.sk vyjadril, že kto miluje, je milosrdný. Má za sebou nie jednoduché roky svojho života – ako osemročný stratil matku, dlho žil mimo domu, bol terčom posmechu svojich detských rovesníkov, bojoval s nie veľmi priaznivými vzťahmi s bratmi. Milosrdenstvo vidí v tom, že keď človek zažije veľký problém, hriech, alebo sa niečím previní, On mu to odpustí. Jeho služba misionára milosrdenstva je výsada, ktorej sa mu dostalo priamo od Svätého Otca, ktorý vybraným kňazom delegoval právomoc odpúšťať štyri z piatich hriechov štandardne rezervované iba jemu: znesvätenie Eucharistie, fyzické napadnutie Svätého Otca, kňazské previnenie, keď rozhreší niekoho, s kým sám zhrešil proti šiestemu prikázaniu a prezradenie spovedného tajomstva.

https://www.youtube.com/watch?v=Zd2ThH-yEdM