Bratislavský chlapčenský zbor spieval Rusovciam

Bratislavský chlapčenský zbor spieval Rusovciam

Dnes už svetoznáme a renomované koncertné spevácke teleso - Bratislavský chlapčenský zbor - opäť navštívil naše farské spoločenstvo, aby nás obohatil svojim umením. V piatok, 8. septembra, boli hudobným sprievodom svätej omše o 18:00 hod., po ktorej nasledoval koncertný program v priestoroch chrámu. Následne sme sa mali možnosť zo zborom a jeho vedúcimi stretnúť a porozprávať v Pastoračnom centre sv. Márie Magdalény.
Požehnanie dopravných prostriedkov

Požehnanie dopravných prostriedkov

V našej farnosti je už tradíciou, že cez prázdninové a dovolenkové obdobie náš pán farár Július M. Prachár požehnáva dopravné prostriedky. Inak tomu nebolo ani v poslednú júlovú nedeľu, kedy nám mimoriadne prialo aj počasie. A bolo to zrejmé aj z účasti. Zaplnený kostol a preplnená trávnatá plocha a príjazdová cesta boli signálom, že sa môžeme tešiť na dotyk so svätým Krištofom, patrónom cestujúcich a s tým spojenú peknú slávnosť a špecifické stretnutia.
Misijný Pamätník nenarodeným u nás

Misijný Pamätník nenarodeným u nás

K sviatku patrocínia nášho kostola sme dostali krásny darček. Vo farskom kostole sv. Márie Magdalény máme v týchto dňoch umiestnený misijný Pamätník nenarodeným, ktorý bol špeciálne zhotovený tak, aby mohol putovať do jednotlivých farností Slovenska. Ako svoju bakalársku prácu ho vyhotovil Mgr. art. Martin Hudáček s úmyslom jemným spôsobom odkomunikovať vážnu tému bolesti po potrate, potrebu odpustenia, uzdravenia a zmierenia.
Lámal ho a dával...

Lámal ho a dával...

Ako už po niekoľko minulých rokov, tak aj v tomto sme si v nedeľu, ktorá nasleduje po sviatku Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi, osobitnou formou pripomenuli symboliku chleba ako Kristovho tela. Po posvätení chlebov, ktoré bolo včlenené do svätej omše, sme sa všetci stretli pred kostolom, kde sme si lámali a dávali chlieb a spolu s ním si odovzdávali svoju spolupatričnosť, radosť zo vzájomného spoločenstva i svoje radosti v početných diskusiách a rozhovoroch. Krásne, i keď trochu veterné počasie, bolo dobrým základom pre to, aby sme v tomto príjemnom otvorenom spoločenstve zostali až do poludňajších hodín.
Noc kostolov 2017

Noc kostolov 2017

Už po štvrtýkrát sa naša farnosť - tohto roku už ako jediná rímsko katolícka v Bratislave - zapojila do peknej tradície otvorenia kostola pre širokú verejnosť. Bohatý sprievodný program, atraktívne prednášky, sprístupnené aj tie priestory, ktoré zvyčajne nie sú návštevníkom ani samotným farníkom k dispozícii a v neposlednom rade aj aktivity s deťmi, to všetko bolo 9. júna od 17:00 hod. pripravené v našom kostole a jeho priľahlých priestoroch, Pastoračnom centre a farskej záhrade pre tých, ktorí prišli na tohtoročnú Noc kostolov do Rusoviec.
Ukazujem 1 - 5 z 98 výsledkov.
Položiek na stránku 5
z 20