3. týždeň v Cezročnom období

3. týždeň v Cezročnom období

Liturgický kalendár týždňa: nedeľa, 21. januára - Tretia nedeľa v cezročnom období (z); pondelok, 22. januára - sv. Vincenta, diakona a mučeníka, ľubovoľná spomienka (č); utorok, 23. januára - sv. Jána Almužníka, biskupa, spomienka (b) (v Dóme sv. Martina v Bratislave); streda, 24. januára - sv. Františka Saleského, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka (b); štvrtok, 25. januára - Obrátenie sv. Pavla, apoštola, sviatok (b); piatok, 26. januára - sv. Timoteja a Títa, biskupov, spomienka (b); sobota, 27. januára - sv. Angely Merici, panny, ľubovoľná spomienka (b) alebo Panny Márie v sobotu, ľubovoľná spomienka (b). Svätec utorka, sv. Ján Almužník (okolo 550 - okolo 619), je osobitne uctievaný v bratislavskom Dóme, kde je na bočnom oltári uložené jeho veľmi zachovalé telo (koža a ďalšie mäkké tkanivá). Relikvie sv. Jána Almužníka boli pôvodne uložené v talianskych Benátkach, konkrétne v kostole sv. Jána v Bragore. Neskôr boli jeho relikvie podarované uhorskému kráľovi Matejovi Korvínovi (1483), ktorý ho uložil v Budínskom paláci. Odtiaľ sa sväté pozostatky po porážke uhorských vojsk v bitke pri Moháči v roku 1526 dostali na Bratislavský hrad a 23. januára 1632 boli prenesené do Dómu sv. Martina. Tu sv. Jánovi Almužníkovi v 17. storočí ostrihomský arcibiskup Imrich Esterházy zasvätil kaplnku v barokovom slohu, ktorú vyzdobil slávny rakúsky sochár Georg R. Donner.
Slovo o viere - P. R. Dluhý, CSsR: Ľudové misie - tradícia evanjelizácie

Slovo o viere - P. R. Dluhý, CSsR: Ľudové misie - tradícia evanjelizácie

Nás vzdelávací cyklus pokračuje 26. januára svojou ďalšou časťou. Známy kazateľ, redemptorista páter Rastislav Dluhý nám príde predstaviť spiritualitu a charizmu, a to najmä z pohľadu ľudových misií, ktoré sú ich tradičnou evanjelizačnou aktivitou, ktorou sú známi nielen na Slovensku. Začne tradične ako celebrant svätej omše o 18:00 hod., po ktorej o 18:45 hod. začne v Pastoračnom centre svoju prezentáciu. Večer bude tradične ukončený diskusiou.
Fašiangová zábava - už túto sobotu, 20. januára!

Fašiangová zábava - už túto sobotu, 20. januára!

Aj tento rok pozývame všetkých, ktorí sa chcú stretnúť a zabaviť počas tohtoročných fašiangov, na 20. januára do Pastoračného centra sv. Márie Magdalény, kde sa bude konať naša už tradičná fašiangová zábava. Začíname o 19:00 hod.
2. týždeň v Cezročnom období

2. týždeň v Cezročnom období

Liturgický kalendár týždňa: streda, 17. januára – sv. Antona, opáta – spomienka (b); sobota, 20. januára – sv. Fabiána, pápeža a mučeníka – ľubovoľná spomienka (č); alebo sv. Šebastiána, mučeníka – ľubovoľná spomienka (č); alebo Panny Márie v sobotu – ľubovoľná spomienka (b). Svätý Šebastián, jeden zo svätcov soboty, je hlavným patrónom Ordinariátu ozbrojených síl a ozbrojených zborov SR, preto je tento deň v Ordinariáte liturgicky slávený ako sviatok, v katedrále sv. Šebastiána Ordinariátu na Peknej ceste ako slávnosť. Od 18. do 25. januára je Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov.

"Devätoro" Svätého Otca

Mnohí z nás využívajú prelom kalendárnych rokov aj na to, aby si v úvode toho nového povedali, že niečo dobré vo svojom živote umocnia, chýbajúce doplnia alebo negatívne potlačia či úplne odstránia. Všetci to poznáme: novoročné predsavzatia sú časté, populárne, ale povedzme si to aj na rovinu - zväčša nedodržané. V lepšom prípade sa presunú na nasledujúci pokus do ďalšieho roka, v tom horšom zapadnú prachom. Svätý Otec na začiatku roku 2018 pri stretnutí so zamestnancami Vatikánu zdôraznil, čo on považuje za dôležité. Jeho hodnoty môžu byť pre mnohých pri formulácií novoročných predsavzatí inšpiráciou a dobrým príkladom. A nielen pri nich.
Ukazujem 1 - 5 z 122 výsledkov.
Položiek na stránku 5
z 25