Svätá spoveď v Rusovciach

Pán farár J.M. Prachár ponúka možnosť prijatia sviatosti zmierenia. V utorok 31. marca medzi 16:00 a 18:00 z auta pri kostole sv. Víta. V stredu 1. apríla v rovnakom čase na detskom ihrisku za budovou fary. A v piatok 3. apríla v priestore pred pastoračným centrom, tiež medzi 16:00 a 18:00 hodinou. V tieto dni bude možnosť prijať aj sviatosť eucharistie o 18:20 hod. pred farským kostolom.

Modlitba olomouckého arcibiskupa Mons. Jana Graubnera

Olomoucký arcibiskup, moravský metropolita a podpredseda Českej biskupskej konferencie Mons. Jan Graubner zareagoval na súčasnú epidemiologickú pandémiu vo svete nádhernou špeciálnou modlitbou, ktorá je súčasne pohľadom do vnútra každého z nás i výzvou pre jednotlivca aj celú ľudskú spoločnosť zamyslieť sa nad tým, ako ďalej.
Sväté omše dočasne z domu

Sväté omše dočasne z domu

Na základe odporúčaní Svetovej zdravotníckej organizácie, hlavného hygienika SR a Konferencie biskupov Slovenska sa naša farnosť pripája k preventívnym opatreniam na zamedzenie šírenia vírusu. Až do odvolania prosíme všetkých veriacich, aby sa svätých omší zúčastňovali len na diaľku - prostredníctvom televízie, rozhlasu a internetu.
Ako pozerať prenos sv. omše

Ako pozerať prenos sv. omše

V čase zákazu verejných svätých omší je možné si ich nahradiť aspoň sledovaním priameho prenosu cez niektoré z médií. V súčasných mimoriadnych podmienkach je to maximum, ktoré sa dá za daných okolností urobiť.
Kostolík sv. Víta otvoril svoje dvere

Kostolík sv. Víta otvoril svoje dvere

Nielen Rusovčania, starousadlíci aj tí neskôr prisťahovaní, ale i tí, ktorí zvyknú iba prechádzať cez našu mestskú časť, si už zvykli, že kostolík sv. Víta je svojím stavom takpovediac kompatibilný s okolitým parkom a kaštieľom samotným, žiaľ – v tom negatívnom zmysle slova. Dnes to už nie je pravda – posledný februárový deň sa na kostolíku otvorili úplne nové vchodové dvere, aby každému, kto cez ne prešiel, zatiaľ v skúšobnom režime sprístupnili rovnako celkom nový interiér. Tento starobylý priestor sa nanovo nadýchol a ponúkol svoj genius loci v mimoriadne atraktívnej forme. Je dôležité, že takto bude v budúcnosti otvorený pravidelne a pre každého, aby sa v historickom interiéri mohol nadýchnuť jeho sakrálnou atmosférou, precítiť hĺbkou jeho historického odkazu a atmosféry a v neposlednom rade aj – podnietený týmto priestorom – zdieľať sa so svojimi blízkymi, priateľmi a známymi a prežili tu krásne, podnetné a inšpirujúce chvíle.
Ukazujem 1 - 5 z 257 výsledkov.
Položiek na stránku 5
z 52