Občianske združenie VITUS

Ciele a zámery:

 1. podpora, koordinácia, realizácia postupnej rekonštrukcie farského kostola sv. Márie Magdalény v Rusovciach a kostola sv. Víta v Rusovciach
 2. prevádzka a údržba farského pastoračného centra sv. Márie Magdalény v Rusovciach
 3. organizovanie podujatí a stretnutí vo farnosti Rusovce zameraných na rozvoj vzťahov v duchu kresťanských hodnôt, najmä:
  - kultúrno-spoločenské podujatia, klubové stretnutia a záujmové krúžky
  - charitatívna a sociálna činnosť orientovaná na rodiny, deti a seniorov 
  - medzinárodné stretnutia s cieľom vzájomného spoznania a zdieľania skúseností 
 4. výchovná a vzdelávacia činnosť zameraná na všestranný telesný a duchovný rozvoj detí a mládeže, najmä:
  - výlety, pobytové a denné tábory
  - voľnočasové a športové aktivity 

Orgány občianskeho združenia:

Predseda - Július Marián Prachár

Podpredseda - Katarína Strapcová

 

IČO: 30795079

Projekt kostol sv. Víta

Projekt kostol sv. Víta

Rímsko-katolícky kostolík sv. Víta patrí k najstarším sakrálnym pamiatkam v Rusovciach. Nachádza sa pri hlavnej ceste na okraji parku rusovského kaštiela. Historici datujú pôvod kostolíka až do roku 1208. Na jeho základoch v roku 1613 postavili nový kostol. V 50. rokoch 20. storočia bol kostolík zničený a vyrabovaný. Z jeho obnovou začalo občianske združenie Vitus okolo roku 1995. Farnosť Rusovce, s obnoveným OZ Vitus, má s kostolíkom nádejné plány. Vrátiť do tohto priestoru pulzujúci život. 

Našou víziou je v kostolíku umožniť vystavovať rôzne diela umelcov domácich, ako aj zahraničných, organizovať príležitostné koncerty, stretnutia a organizovať iné multikultúrne podujatia. Aby bol kostolík prístupný verejnosti každodenne, uvažujeme o spolupráci s podnikateľom, ktorý bude zabezpečovať dennú prevádzku formou malej kaviarne s predajom najrôznejších vlastných špecialít a špecialít farnosti Rusovce. Všetky produkty budú niesť označenie farnosti, kostolíka sv. Víta, jeho patróna a tým budú exportovať do okolia pripomienku tém kresťanstva, mystiky a Boha. Tým chceme ponúkať službu okolitému sekulárnemu svetu, ktorý, ako dúfame, týmto projektom obohatíme.

Vo vnútri kostolíka by už čoskoro mala verejnosť objaviť zrekonštruovaný interiér. Pôvodné steny z tehál a skál so stopami rímskej stavby, vynovené omietky na klenbovom strope a prístenných pilieroch, zreštaurované a znovu otvorené staré renesančné kruhové okná v presbytériu, neskorobarokové okná v lodi a zasklené románske okná na veži kostolíka. Budova dostane nové vchodové dvere, kamennú podlahu s podlahovým kúrením, moderné a klasické lustrové osvetlenie, nový drevený chórus s točitým schodiskom a s prístupom do veže. Interiér bude vybavený obslužným a predajným pultom, vyvýšeným pódiom v presbytériu, adekvátnym nábytkom na stolovanie a zázemím pre hygienu a technické zariadenie. Exteriér, najmä pre letnú sezónu, bude vybavený menšou terasou s posedením na južnej strane k hlavnej ceste a pre náročnejších návštevníkov, ktorým je vzácnejšie ticho a príroda, separátne sedenie pod stromami smerom k parku. Možnosť parkovania, najmä bicyklov, priamo v areáli objektu.

Nakoľko chceme tento projekt realizovať svojpomocne, bude vítaná každá pracovitá ruka, šikovný jedinec a každá, aj malá finančná podpora. Termín prezentácie tohto projektu pre našu farnosť chystáme v najbližšom čase a oznámime ho na stránke farnosti Rusovce. Teším sa na spoločné, slávnostné otvorenie pre letnou sezónou 2017. 

Ďakujeme za vašu pomoc a podporu,

Július Marián Prachár,
predseda občianskeho združenia

 

Na rekonštrukciu kostolíka sv. Víta môžete prispieť viacerými spôsobmi:

- priniesť svoj príspevok osobne na farský úrad 

- bezhotovostne na účet o.z. VITUS: 5050602387/0900, var. symbol: 31 

 

Vopred vám ďakujeme za akúkoľvek formu štedrosti a podpory, ktorú prejavujete aktivitám farskej rady a nášho občianskeho združenia. Aj vďaka vám sme mohli v minulosti realizovať mnohé diela prospešné nielen pre farníkov, ale pre všetkých Rusovčanov i hostí. Patria medzi ne okrem iných:

2010   Úprava farskej záhrady
2010   Sprístupnenie krypty
2013   Kúrenie v kostole
2013   Nová fara a Pastoračné centrum
2014   Otvorenie farskej škôlky
2015   Detské ihrisko v záhrade
2015   Vymaľovaný exteriér kostola

2017   Nová strecha kostola a veže
2017  Oprava okien na kostole

V budúcnosti nás ešte čaká:


201?   Rekonštrukcia organu
201?   Rekonštrukcia oltárov a vymaľovanie kostola
201?   Obnova kostola sv. Víta