Slovo o viere

Je projektom Farskej rady, ktorého cieľom je priniesť laikom atraktívnu a interaktívnu formu vzdelávania sa vo viere a v oblastiach s ňou súvisiacich. Stretnutia sa konajú od septembra do apríla pravidelne každý posledný piatok v mesiaci, v máji býva Noc kostolov. Pozvaný lektor má možnosť na úvod večera celebrovať svätú omšu o 18:00 hod., kde má priestor v rámci homílie načrtnúť tému, na ktorú bude následne po svätej omši vo vedľajšom Pastoračnom centre sv. Márie Magdalény hovoriť formou prezentácie. Po nej zvyčajne nasleduje živá neformálna diskusia, ktorá je vždy výborným zavŕšením témy.

Prvé dva roky boli témy cyklu zamerané na takpovediac základné vzdelávanie – Biblia, liturgika, dogmatika, katolícka morálka a pod., ktoré odprednášali naslovovzatí odborníci v daných oblastiach. Teraz prebieha 4. ročník cyklu, v ktorom sa sústreďujeme už na aktuálne témy blízke každodennému životu, ktoré ľudí nemenej zaujímajú. Program Slova o viere je okrem tejto webovej stránky zverejňovaný aj na stránke www.vyveska.sk, takže na týchto večeroch sa zúčastňujú už nielen obyvatelia Rusoviec, ale aj okolitých mestských častí vrátane Petržalky.

Ostatné dva roky sa stalo tradíciou, že cyklus príde v septembri otvoriť otec arcibiskup Zvolenský, ktorý ho aj takto podporuje, a pred Vianocami nám zvykne chodiť robiť adventnú duchovnú obnovu otec biskup Haľko. 

Večery sú zaujímavé nielen témami, ale aj živou a spontánnou diskusiou. Každý záujemca odkiaľkoľvek je medzi nami vítaný.

Program stretnutí

 
Sledujte farský kalendár, kde nájdete najaktuálnejšie informácie.
 
27. október 2017
Cirkevné škandály a ich riešenie u sv. Augustína
doc. ThLic. Miloš Lichner, SJ, Th.D., dekan TF Trnavskej univerzity, viceprezident ESCT
 
24. november 2017
Svätá zem ako piate evanjelium
Mons. ThDr. SSLic. Ing. Jozef Jančovič, PhD., biblista, prodekan RKCMBF UK Bratislava
 
8. a 9. december 2017
Čo pre kresťana znamená odpustiť? (Adventná duchovná obnova)
J. E. Mons. prof. ThDr. Jozef Haľko, PhD., bratislavský pomocný biskup, cirkevný historik
 
26. január 2018
Ľudové misie - tradícia evanjelizácie
ThDr. Rastislav Dluhý, CSsR
 
 
23. február 2018
bl. don Titus Zeman, SDB - proces blahorečenia
don Rastislav Hamráček, SDB
 
 
23. marec 2018
Čo nám dá sila prúdiaca zo svätej spovede
don PhLic. Ing. Ján Mária Jozef Luscoň, SDB
 
 
27. apríl 2018
svätá Mária Magdaléna - život a odkaz svätice
prof. PaedDr. ThDr. SSLic. František Trstenský, PhD., biblista, prorektor KU Ružomberok
 
25. máj 2018
Noc kostolov