Slovo o viere

Je projektom Farskej rady, ktorého cieľom je priniesť laikom atraktívnu a interaktívnu formu vzdelávania sa vo viere a v oblastiach s ňou súvisiacich. Stretnutia sa konajú od septembra do apríla pravidelne každý posledný piatok v mesiaci, v máji býva Noc kostolov. Pozvaný lektor má možnosť na úvod večera celebrovať svätú omšu o 18:00 hod., kde má priestor v rámci homílie načrtnúť tému, na ktorú bude následne po svätej omši vo vedľajšom Pastoračnom centre sv. Márie Magdalény hovoriť formou prezentácie. Po nej zvyčajne nasleduje živá neformálna diskusia, ktorá je vždy výborným zavŕšením témy.

Prvé roky boli témy cyklu zamerané na takpovediac základné vzdelávanie – Biblia, liturgika, dogmatika, katolícka morálka a pod., ktoré odprednášali naslovovzatí odborníci v daných oblastiach. Teraz prebieha 9. ročník cyklu, v ktorom sa sústreďujeme už na aktuálne témy blízke každodennému životu, ktoré ľudí nemenej zaujímajú. Program Slova o viere je okrem tejto webovej stránky zverejňovaný aj na stránke www.vyveska.sk, takže na týchto večeroch sa zúčastňujú už nielen obyvatelia Rusoviec, ale aj okolitých mestských častí vrátane Petržalky.

Večery sú zaujímavé nielen témami, ale aj živou a spontánnou diskusiou. Každý záujemca odkiaľkoľvek je medzi nami vítaný.

Program stretnutí 2023/24

8. september: Príbehy liturgických rúch utvorených na Božiu slávu (kostolík sv. Víta)

Mgr. art. Jana Zaujecová, ArtD., autorka ornátu pre pápeža Františka na sv. omšu v Šaštíne

14. október: Vojenský ordinariát na Slovensku - PRELOŽENÉ

J. E. Mons. František Rábek, vojenský ordinár

25. november: Hudba v Cirkvi

Mgr. Martin Šafárik, farský administrátor Borský Svätý Jur, cirkevný historik, operný spevák, výtvarník

16. december: Spovednica nie je mučiareň

Lucián Bogucki, OFM Conv, kustód Slovenskej kustódie Rehole menších bratov konventálov - minoritov

10. február: Židovstvo a kresťanstvo - na spoločnej ceste

prof. ThLic. Mgr. Miloš Lichner, SJ, D. Th., rektor Trnavskej univerzity

24. február: Akú Cirkev chce pápež František?

Imrich Gazda, cirkevný analytik a novinár, Pavol Rábara, cirkevný novinár

9. marec: Biblické pozadie svätej spovede

Mons. doc. ThDr. SSLic. Ing. Jozef Jančovič, PhD., biblista, dekan RKCMBF UK Bratislava

4. máj: Vojenský ordinariát na Slovensku

J. E. Mons. František Rábek, vojenský ordinár

25. máj: Dnešný svet očami pápeža Františka

J. E. Mons. Nicola Girasoli, apoštolský nuncius na Slovensku

7. jún: NOC KOSTOLOV

Pozn.: program je predbežný a podlieha priebežným zmenám.

Sledujte farský kalendár, kde nájdete najaktuálnejšie informácie.