Slovo o viere

Program stretnutí:

14. október
Otvorenie ročníka: Vzdelaný katolík - svetlo sveta a soľ zeme
J. E. Mons. ICDr. Stanislav Zvolenský, PhD., bratislavský arcibiskup metropolita
 
21. október
Pre každodenný život: Duchovná starostlivosť o nevyliečiteľne chorých a zomierajúcich
Mgr. Gerhard Glazer-Opitz, správca farnosti Šahy
 
25. november
Pre každodenný život: Ľudské vzťahy a komunikácia. Emócia hnevu - problém alebo pomocník na duchovnej ceste?
Mgr. Milan Bubák, SVD, správca farnosti Bratislava - Petržalka
 
17. december
Príprava na Vianoce: Adventná duchovná obnova
J. E. Mons. Prof. ThDr. Jozef Haľko, PhD., pomocný biskup bratislavskej arcidiecézy
 
27. január
Viera v masmédiách: Televízia LUX - katolícka televízia v živote kresťana
ThLic. Juraj Drobný, dramaturg TV LUX
 
24. február
Pre každodenný život: Liturgia sv. omše - rozumieme jej častiam?
ThLic. Daniel Dian
 
31. marec
Pre každodenný život: Ľudské vzťahy a komunikácia - Konflikty vo vzťahoch a ich riešenie
Mgr. Milan Bubák, SVD, správca farnosti Bratislava - Petržalka
 
28. apríl
Viera v masmédiách: Rádio LUMEN - katolícke rádio v živote kresťana
d.p. Doc. ThDr. Juraj Spuchľák, PhD., generálny riaditeľ
otec Ján Sabol, náboženský redaktor
Ivo Novák, moderátor
Lucia Pálešová, moderátorka
Pavol Hudák, redaktor
Ján Heriban, redaktor - moderátor
Andrea Kundrová, PR manažérka
Jana Vajcíková, marketing
 
2. jún
Pre každodenný život: Citlivé otázky cirkevného manželského práva
Doc. ICDr. JUDr. Juraj Jurica, PhD., cirkevný právnik