Sväté omše

Rozpis sv. omší na aktuálny týžden nájdete tu.

Srdečne vás pozývame na podujatia organizované v našej farnosti. Presné termíny jednotlivých podujatí nájdete vo farskom kalendári.

Fašiangy
- fašiangová zábava
- karneval pre deti


Pôst
- duchovná obnova
- krížové cesty v kostole + v Marianke
- tvorivé dielne pre deti

Máj
- Noc kostolov

Leto 
- farské pikniky

- Božie telo - chlieb a víno
- hody - sv. Mária Magdaléna

Advent
- duchovná obnova
- vianočný bazár
- tvorivé dielne pre deti

Vianoce
- polnočná sv. omša a po nej čaj s myšlienkou
- vianočné koncerty
- stretnutie rodín pri koledách

Silvester
- silvestrovská zábava