Členovia Farskej rady

Na základe verejného hlasovania boli za členov farskej rady zvolení a vybraní títo farníci:

Gabriela Ďuricová

Petronela Lakatošová

Lucia Vanovčanová

Veronika Vencková

Peter Federič

Juraj Glazer-Opitz

Vladimír Heriban

Róbert Králik

Peter Morský

Jozef Šinál

Anton Tóth

Michal Tulek