Členovia Farskej rady

Na základe verejného hlasovania boli za členov farskej rady zvolení a vybraní títo farníci:

Lucia Vanovčanová
Peter Federič
Anton Tóth
Peter Morský
Vladimír Heriban
Michal Tulek
Juraj Glazer-Opitz
Róbert Králik
Jozef Šinál
Pavol Schmitzer