Novinky

« Späť

Zbierka na maľovanie

Zbierka na maľovanie

V polovici januára 2024 plánujeme začať maľovať interiér nášho farského kostola. Radi by sme požiadali všetkých farníkov a dobrodincov o finančnú pomoc na tento účel. Predpokladané náklady sú 20 000 EUR.

Náklady zahŕňajú zapožičanie lešenia, farby, prácu. Budeme potrebovať aj priemyselné ohrievače (ideálne nie elektrické), aby sme pomohli farbe schnúť. Upratovanie po maľovaní plánujeme svojpomocne alebo externou firmou.

Ako môžete pomôcť?

Finančne:
- Hotovosťou do pokladničiek v kostole
- Kartou cez terminál v kostole
- Prevodom na účet farnosti SK44 0900 0000 0051 4019 4014
- Oskenovaním QR kódu bankovou aplikáciou
 
Podnikatelia, môžete nás kontaktovať pre výhodnejšiu formu podpory na 0907 735 697 alebo farnost.rusovce@gmail.com.
 
Prácou:
Budeme musieť zvesiť a odložiť všetky obrazy a sochy v kostole, čo je nemalé úsilie a každá pomoc sa nám zíde. Sledujte farské oznamy a príďte na brigádu.
 
Modlitbou:
Za všetkých štedrých dobrodincov, za dodávateľov diela a ich rodiny, za všetkých pomocníkov a všetkých veriacich i hľadajúcich, ktorí sa budú v našom chráme stretávať so živým Bohom.
 
ĎAKUJEME ZA KAŽDÚ POMOC