Novinky

« Späť

Autor sochy na Butkove u nás

Autor sochy na Butkove u nás

Koncom apríla sa z našej farnosti chystáme navštíviť pútnické miesto na Považí – horu Butkov. Tá je známa aj monumentálnou, 6 metrov vysokou sochou Panny Márie. Jej autor – akademický sochár Vladimír Višváder – nám svoje dielo i toto nádherné miesto prišiel osobne predstaviť. Autentickú výpoveď tohto umelca spolu s vynikajúcim dokumentom o hore Butkov sme si vypočuli a zhliadli v piatok, 22. marca, od 19:00 hod. v Pastoračnom centre Márie Magdalény.

Od myšlienky doplniť nádherný priestor skalného lomu Butkov o sochu Panny Márie v nadživotnej veľkosti až po jej požehnanie uplynulo viac ako dva roky. Roky 2017a 2018 boli časom, kedy Bratislavčan Vladimír Višváder vytvoril toto úžasné dielo použijúc lokálne suroviny – cement a mletý vápenec. Socha je 6 metrov vysoká a stojí na podstavci výšky 3 metre s textom z denníčka sv. Faustíny. Tento nádherný pamätník je vhodne doplnený ružencom ako symbolom jednej z najmocnejších modlitieb k Panne Márii. Dielo za účasti viac ako 6.000 veriacich dňa 19. mája 2018, počas tradičnej púte do skalného sanktuária na hore Butkov, požehnal v predvečer sviatku Zoslania Ducha Svätého žilinský diecézny biskup Mons. Tomáš Galis.

Socha je súčasťou Skalného sanktuária vybudovaného v lone hory Butkov, ktoré pozostáva aj z ďalších sakrálnych objektov ako kaplnka Božieho milosrdenstva, pamätníky sv. Jána Pavla II. a sv. Faustíny, unikátna kamenná krížová cesta a päť nových kaplniek svätcov dopĺňajúcich areál úcty k Panne Márii.

Stretnutie bolo veľmi živou a autentickou výpoveďou samotného autora nielen o jeho samotnej viac ako jeden a polročnej práci na monumente, ale aj o mnohých zaujímavých okolnostiach a zákulisí tohto úžasného počinu. Bohatá diskusia nám  tiež dala nazrieť do detailov tohto náročného umenia a vynikajúco nás pripravila na samotnú návštevu tohto najmladšieho slovenského pútnického miesta.