Novinky

3. týždeň v Cezročnom období

Liturgický kalendár týždňa: nedeľa, 21. januára - Tretia nedeľa v cezročnom období (z); pondelok, 22. januára - sv. Vincenta, diakona a mučeníka, ľubovoľná spomienka (č); utorok, 23. januára - sv. Jána Almužníka, biskupa, spomienka (b) (v Dóme sv. Martina v Bratislave); streda, 24. januára - sv. Františka Saleského, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka (b); štvrtok, 25. januára - Obrátenie sv. Pavla, apoštola, sviatok (b); piatok, 26. januára - sv. Timoteja a Títa, biskupov, spomienka (b); sobota, 27. januára - sv. Angely Merici, panny, ľubovoľná spomienka (b) alebo Panny Márie v sobotu, ľubovoľná spomienka (b). Svätec utorka, sv. Ján Almužník (okolo 550 - okolo 619), je osobitne uctievaný v bratislavskom Dóme, kde je na bočnom oltári uložené jeho veľmi zachovalé telo (koža a ďalšie mäkké tkanivá). Relikvie sv. Jána Almužníka boli pôvodne uložené v talianskych Benátkach, konkrétne v kostole sv. Jána v Bragore. Neskôr boli jeho relikvie podarované uhorskému kráľovi Matejovi Korvínovi (1483), ktorý ho uložil v Budínskom paláci. Odtiaľ sa sväté pozostatky po porážke uhorských vojsk v bitke pri Moháči v roku 1526 dostali na Bratislavský hrad a 23. januára 1632 boli prenesené do Dómu sv. Martina. Tu sv. Jánovi Almužníkovi v 17. storočí ostrihomský arcibiskup Imrich Esterházy zasvätil kaplnku v barokovom slohu, ktorú vyzdobil slávny rakúsky sochár Georg R. Donner.
Čítaj ďalej o 3. týždeň v Cezročnom období »

Slovo o viere - P. R. Dluhý, CSsR: Ľudové misie - tradícia evanjelizácie

Nás vzdelávací cyklus pokračuje 26. januára svojou ďalšou časťou. Známy kazateľ, redemptorista páter Rastislav Dluhý nám príde predstaviť spiritualitu a charizmu, a to najmä z pohľadu ľudových misií, ktoré sú ich tradičnou evanjelizačnou aktivitou, ktorou sú známi nielen na Slovensku. Začne tradične ako celebrant svätej omše o 18:00 hod., po ktorej o 18:45 hod. začne v Pastoračnom centre svoju prezentáciu. Večer bude tradične ukončený diskusiou.
Čítaj ďalej o Slovo o viere - P. R. Dluhý, CSsR: Ľudové misie - tradícia evanjelizácie »

2. týždeň v Cezročnom období

Liturgický kalendár týždňa: streda, 17. januára – sv. Antona, opáta – spomienka (b); sobota, 20. januára – sv. Fabiána, pápeža a mučeníka – ľubovoľná spomienka (č); alebo sv. Šebastiána, mučeníka – ľubovoľná spomienka (č); alebo Panny Márie v sobotu – ľubovoľná spomienka (b). Svätý Šebastián, jeden zo svätcov soboty, je hlavným patrónom Ordinariátu ozbrojených síl a ozbrojených zborov SR, preto je tento deň v Ordinariáte liturgicky slávený ako sviatok, v katedrále sv. Šebastiána Ordinariátu na Peknej ceste ako slávnosť. Od 18. do 25. januára je Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov.
Čítaj ďalej o 2. týždeň v Cezročnom období »

"Devätoro" Svätého Otca

Mnohí z nás využívajú prelom kalendárnych rokov aj na to, aby si v úvode toho nového povedali, že niečo dobré vo svojom živote umocnia, chýbajúce doplnia alebo negatívne potlačia či úplne odstránia. Všetci to poznáme: novoročné predsavzatia sú časté, populárne, ale povedzme si to aj na rovinu - zväčša nedodržané. V lepšom prípade sa presunú na nasledujúci pokus do ďalšieho roka, v tom horšom zapadnú prachom. Svätý Otec na začiatku roku 2018 pri stretnutí so zamestnancami Vatikánu zdôraznil, čo on považuje za dôležité. Jeho hodnoty môžu byť pre mnohých pri formulácií novoročných predsavzatí inšpiráciou a dobrým príkladom. A nielen pri nich.
Čítaj ďalej o "Devätoro" Svätého Otca »

Fašiangová zábava - už túto sobotu, 20. januára!

Aj tento rok pozývame všetkých, ktorí sa chcú stretnúť a zabaviť počas tohtoročných fašiangov, na 20. januára do Pastoračného centra sv. Márie Magdalény, kde sa bude konať naša už tradičná fašiangová zábava. Začíname o 19:00 hod.
Čítaj ďalej o Fašiangová zábava - už túto sobotu, 20. januára! »

Detská svätá omša - pozvánka na piatok, 12. januára

Oznamujeme všetkým rodičom malých detí, ktoré sa doteraz čo i len sporadicky zúčastňovali na svätých omšiach najmä v priestoroch Pastoračného centra, ale i takým, ktoré u nás ešte neboli a rady by niekedy prišli, že zahajujeme tradíciu osobitnej starostlivosti o duchovný rozvoj našich najmenších farníkov, ktorých spolu s rodičmi pozývame do farského kostola tento piatok, 12. januára, na detskú svätú omšu, ktorá bude v tradičný čas o 18:00 hodine. Pol hodinku pred tým si v Pastoračnom centre nacvičia spev. A po svätej omši bude ešte priestor vrátiť sa do Pastoračného centra na krátke neformálne stretnutie.
Čítaj ďalej o Detská svätá omša - pozvánka na piatok, 12. januára »

20 - C + M + B - 18

Sviatok Troch kráľov je okrem iného charakteristický aj tým, že príbytky veriacich navštevujú kňazi, aby posvätili priestory domácností ich pokropením svätenou vodou požehnanou počas trojkráľovej liturgie spolu s kriedou, a na veraje pri tom touto kriedou napísali text, ktorý je nadpisom tohto príspevku. Ak by sme spravili anketu o tom, ako čítame tento nadpis, je veľmi pravdepodobné, že veľká väčšina opýtaných by povedala, že tri písmená symbolizujú mená troch kráľov, ktorí prišli zložiť poklonu malému Ježiškovi – Gašpara, Melichera a Baltazára. Drobná nezrovnalosť v prvom písmene sa dá vysvetliť aj tak, že inou verziou mena Gašpar je aj Caspar, takže nápis je z tohto pohľadu v zhode s menami troch kráľov. Skutočnosť je však iná.
Čítaj ďalej o 20 - C + M + B - 18 »

1. týždeň v Cezročnom období

Druhou nedeľou po Narodení Pána vstupujeme do cezročného obdobia. Vianočné obdobie sa končí, po tomto sviatku sa prestanú spievať vianočné piesne. Liturgický kalendár týždňa: v nedeľu, 7. januára, je Krst Krista Pána – sviatok; v pondelok, 8. januára, je bl. Titusa Zemana – spomienka; v sobotu, 13. januára, je sv. Hilára, biskupa a učiteľa Cirkvi – ľubovoľná spomienka. Svojím spôsobom významným dňom bude pondelok, kedy bude liturgicky prvýkrát využitá novo zavedená spomienka na nášho nedávno blahoslaveného Saleziána donaTitusa Zemana, SDB. Pri tejto príležitosti bude s využitím nového omšového formuláru pripraveného na túto príležitosť v jeho rodisku vo Vajnoroch slávená slávnostná svätá omša (17:30 hod.), ktorú bude celebrovať bratislavský arcibiskup metropolita Mons. Stanislav Zvolenský. Dominantnou témou tohto týždňa je Krst Pána Ježiša a podnetné sprevádzanie Pána jeho zázrakmi uzdravení cez Markovo evanjelium.
Čítaj ďalej o 1. týždeň v Cezročnom období »

Oktáva narodenia Pána

Prvým januárovým dňom nového kalendárneho roka vstupujeme do oktávy narodenia Pána. Liturgický kalendár týždňa: 1. január – Panna Mária Bohorodička – slávnosť (PRIKÁZANÝ SVIATOK); 2. január – sv. Bazila Veľkého a Gregora Nazianského, biskupov a učiteľov Cirkvi – spomienka; 3. január – Najsvätejšieho mena Ježiš – ľubovoľná spomienka; 6. január – Zjavenie Pána – slávnosť (PRIKÁZANÝ SVIATOK). Štvrtok, keďže je prvým štvrtkom mesiaca, je dňom modlitieb za duchovné povolania. Piatok je prvým piatkom mesiaca. Evanjelizačným úmyslom Apoštolátu modlitby na január je prosba za kresťanov a ostatné menšinové náboženstvá v ázijských krajinách, aby mohli prežívať svoju vieru v plnej slobode. Úmyslom KBS je, nech nás krst Krista Pána naplní úsilím prežívať krst v každodennom živote. Kto sa 1. januára pri verejnej pobožnosti zúčastní na speve alebo recitovaní hymnu Príď Duchu Svätý, tvorivý, získava za obvyklých podmienok úplné odpustky.
Čítaj ďalej o Oktáva narodenia Pána »

Spomienka na dona Antónia - nádherný večer

7. januára si pripomíname už druhé výročie odchodu do večnosti veľkej osobnosti slovenského kresťanského života, ktorú ani netreba predstavovať - saleziána dona Antona Srholca, SDB. Pri tejto príležitosti sa v sobotu, 6. januára o 16:30 hod., v koncertnej sále Mirbachovho paláca Galérie mesta Bratislavy na Františkánskom námestí 11 konalo spomienkové stretnutie na tohto obetavého človeka, kňaza, dobrodinca a charitatívneho pracovníka.
Čítaj ďalej o Spomienka na dona Antónia - nádherný večer »
Ukazujem 1 - 10 z 122 výsledkov.
Položiek na stránku 10
z 13