Novinky

Hody 2019 po novom

V júli, na sviatok sv. Márie Magdalény, už tradične slávime patrocínium nášho kostola, teda jeho zasvätenie vybranému svätcovi, ľudovo povedané hody. Pochopiteľne, ani tento rok tomu nebude inak. Vďaka ústretovosti a aktívnej spolupráci s Miestnym zastupiteľstvom a v snahe priblížiť sa aj tým, ktorí náš chrám ešte pravidelne nenavštevujú, prípadne chodia do iných kostolov mesta, budeme slávnostnú svätú omšu sláviť v parku pri futbalovom ihrisku. Všetkých teda srdečne pozývame na toto miesto v nedeľu, 21. júla, na 11:00 hod. Po svätej omši bude možnosť v priateľských rozhovoroch a pri dobrom občerstvení zotrvať až do popoludňajších hodín.
Čítaj ďalej o Hody 2019 po novom »

Vydarená nedeľa

Predposledná tohtoročná júnová nedeľa mala v našej farnosti mimoriadne sviatočný nádych – naše deti ďakovali za uplynulý školský rok a my dospelí sme sa spolu s nimi vrátili k štvrtkovému sviatku Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi pri peknom agapé, na ktorom sa lámal a dával čerstvý, pánom farárom posvätený chlebík, všetkým prítomným. Počasie bolo ako na objednávku, takže sme opäť strávili nádherné predpoludnie s Pánom.
Čítaj ďalej o Vydarená nedeľa »

Vzácni hostia na nedeľnej svätej omši

Svätú omšu najbližšej nedele, 16. júna, obohatia dvaja vzácni sólisti: barytónista a klavírna sólistka. Každý, kto chce zažiť nielen tradičné duchovné pookriatie, ale aj umelecký vokálny a inštrumentálny zážitok mimoriadnej hodnoty, je srdečne zvaný na našu nedeľnú svätú omšu v obvyklý čas o 9:30 hod.
Čítaj ďalej o Vzácni hostia na nedeľnej svätej omši »

2. rusovská kvapka krvi už dnes!

Po mimoriadnom úspechu minuloročnej prvej Rusovskej kvapky krvi nemôžeme inak, ako túto vydarenú a potrebnú akciu zopakovať aj tento rok. V pondelok, 27. mája sa v našom Pastoračnom centre sv. Márie Magdalény od 8:00 hod. stretnú všetci tí, ktorým nie je ľahostajný osud ľudí odkázaných na nezištnú pomoc druhých. Národná transfúzna služba príde aj so svojom mobilnou odberovou jednotkou, aby umožnila dobrým ľuďom darovať tú najcennejšiu tekutinu – krv, ktorá je nenahraditeľnou zložkou liečby mnohých chorôb. Záujemcov prosíme o prihlásenie sa na adrese kvapka.krvi.rusovce@gmail.com.
Čítaj ďalej o 2. rusovská kvapka krvi už dnes! »

Benefícia pre kostolík sv. Víta

V októbri minulého roka sme na benefičnom popoludní predstavili naše hlavné zámery s revitalizáciou nášho kostolíka sv. Víta. Medzičasom sa práce na jeho stavebných úpravách rozbehli konkrétnymi úpravami, vďaka ktorým dnes už vnútri nevyzerá ako zanedbaná historicky stavba, ale sa v nej už jasne črtá budúci vzhľad aj využitie interiéru. Preto sme na popoludnie 5. mája pripravili akciu, pri ktorej sme o 15:00 hod. kostolík otvorili všetkým, ktorým leží na srdci jeho osud a budúce využívanie, aby sme ich oboznámili s tým, ako sme s jeho vynovením pokročili ako aj cieľom, kam smerujeme pri jeho úpravách. Bohatým kultúrnym programom sme zároveň vytvorili atmosféru benefičného podujatia, keďže ambíciou večera bolo aj poskytnúť príležitosť darcom finančnej pomoci prispieť na jeho stavebné úpravy.
Čítaj ďalej o Benefícia pre kostolík sv. Víta »

Slovo o viere s Mons. J. Jančovičom

Tradícia posledných piatkov v mesiaci venovaných prednáškovo-diskusnému večeru pokračuje svojím ďalším dielom. V piatok, 26. apríla, medzi nás prišiel známy biblista a pedagóg bratislavskej Cyrilometodskej bohosloveckej fakulty, Mons. Jozef Jančovič. Načrel do histórie života sv. Pavla a na textoch jeho listov nás voviedol do histórie doby i myslenia tohto svätca. Stretnutie s bohatou záverečnou diskusiou predchádzala svätá omša, ktorú hosť celebroval.
Čítaj ďalej o Slovo o viere s Mons. J. Jančovičom »

Noc kostolov tento rok aj s Mons. Bezákom a Janais

6 rokov. Takú dobu už organizujeme Noc kostolov, takže môžeme s radosťou konštatovať, že v našej farnosti zapustila hlboké korene novej tradície. Jej aj tento rok zopakovaný úspech nás opäť presviedča, že hoci sme tie ostatné roky účasťou na tejto akcii zostali v Bratislave a jej širokom okolí úplne osamotení a na celom Slovensku sme boli iba jedna z tridsiatich farností s Nocou kostolov, oplatí sa otvoriť naše sakrálne i ostatné farské priestory záujemcom bez rozdielu vierovyznania či adresy pobytu. Nielenže to utužuje farnosť ako takú a jej farníkov, ktorí ju tvoria, ale účinne láme bariéry a otvára cesty pre komunikáciu všetkých ľudí dobrej vôle navzájom. Ekumenický rozmer tomuto večeru dodala aj aktívna účasť našich bratov evanjelikov. Aj tento ročník nám jasne ukázal, že nemalé úsilie, ktoré sme na jeho prípravu vynaložili, prinieslo svoje bohaté duchovné, ľudské a spoločenské ovocie pre všetkých zúčastnených. Odmena na nezaplatenie.
Čítaj ďalej o Noc kostolov tento rok aj s Mons. Bezákom a Janais »

Tvorivé dielne pre deti

Dnes si už v našej farnosti ani nevieme predstaviť, že by sme sa na Veľkú Noc okrem duchovnej a takpovediac domácej prípravy na tieto najväčšie sviatky v roku nenachystali aj spolu s našimi deťmi. Inak tomu nebolo ani tento rok. V sobotu, 13. apríla popoludní, hneď po tom, ako priestory pastoračného centra opustili kňazi nášho dekanátu, ktorí zaistili predveľkonočnú sviatosť zmierenia pre našu farnosť, začali sa schádzať nielen rodiny s deťmi, ale na našu radosť aj viacerí dospelí muži, aby z množstva pripravených materiálov vyrobili originálne veľkonočné dekorácie. Hudobný podmaz z melódií typických pre Veľkú Noc, drobné zdravé občerstvenie a dobrý výber nápojov už vopred vytvorilo vynikajúcu atmosféru pre tvorivosť účastníkov dielní. Ich úspech bol napokon zrejmý nielen z bohatej účasti, ale aj toho, že poslední účastníci ani nestihli začiatok večernej svätej omše.
Čítaj ďalej o Tvorivé dielne pre deti »

Putovali sme na Butkov

Na Slovensku máme množstvo pútnických miest, ktoré majú už viac či menej bohatú tradíciu. Jedno z nich, ktoré si ešte len budujúce svoje postavenie u domácich a zahraničných veriacich, je nie veľmi ďaleko od Bratislavy - na Považí. Hora Butkov. V našej farnosti sme sa rozhodli, že počas tohtoročného veľkonočného času si prehĺbime svoje povedomie viery a jej každodenného žitia aj návštevou tohto najmladšieho slovenského pútnického miesta. Na túto jednodňovú púť sme sa vydali v sobotu, 27. apríla. Mali sme bohatý duchovný program: uvítanie majiteľom cementární a iniciátorom myšlienky vybudovania pútnického miesta pánom Barcíkom, cez krížovou cestou, svätú omšu v nádhernej skalnej kaplnke, obhliadku areálu a v ňom postavených pamätníkov až po spoločnú modlitbu Korunky Božieho milosrdenstva a chutný obed. Spoločná cesta autobusom vytvorila ideálne prostredie pre naše farské spoločenstvo, takže sme sa navzájom ešte lepšie spoznali a spoločne sa obohatili. Potešili sme sa aj účastníčkam z petržalskej farnosti. Prežili sme nádherný, duchovne aj spoločensky bohatý deň, na ktorý nielenže budeme dlho spomínať, ale ktorý v nás umocnil veľkonočný čas a jeho odkaz pre náš každodenný život i obyčajnú, ľudskú spolupatričnosť.
Čítaj ďalej o Putovali sme na Butkov »

Slovo o viere s donom Luscoňom

Veľkonočné obdobie a samotné sviatky osobitne možno považovať za čas dotýkajúci sa samotnej podstaty našej viery. Hĺbkou svojho dotyku so zmyslom nášho života môžu byť pre nás zdrojom sily a motivácie pre celých nasledujúcich dvanásť mesiacov. Je preto veľmi vhodné a užitočné, aby sme tento čas využili na fyzické aj mentálne spomalenie, ponorenie sa do týchto dní a ich odkazu a nanovo precítili celú ich hĺbku. Okrem individuálnych možností nám cyklus Slovo o viere už tradične ponúka aj predveľkonočnú duchovnú obnovu, v ktorej sa za pomoci kňaza necháme presiaknuť hlbokými myšlienkami odkazu obety Ježiša Krista za svet, za každého z nás. Na tohtoročnú Veľkú Noc nás takto prišiel v piatok, 5. apríla pripraviť salezián don Jozef Luscoň. Tému nastolil už počas kázne vo večernej svätej omši, po ktorej sme sa stretli v Pastoračnom centre.
Čítaj ďalej o Slovo o viere s donom Luscoňom »
Ukazujem 1 - 10 z 232 výsledkov.
Položiek na stránku 10
z 24