Novinky

« Späť

Vraciame sa ku krbu

Vraciame sa ku krbu

Nie, že by už bola taká zima, ktorá by si žiadala kúrenie v kozube. Ale prázdniny sú za nami a my sa vraciame k našim obvyklým a tradičným aktivitám. K tým najobľúbenejším a najnavštevovanejším patrí diskusný večer pri ohni krbu s osobnosťou, ktorá nám má čo povedať. K takým patrí aj Mgr. Marek Zeliska, riaditeľ SOS Kinderdorf v Rakúsku s pôsobnosťou pre celý Burgenland. O práci tejto organizácie u našich južných susedov, ale aj o tom, čím všetkým sa môžeme inšpirovať my v našej farnosti, sa (v slovenčine) dozvieme 20. septembra od 19:00 hod. pri ohni nášho krbu v Pastoračnom centre. Potešíme sa prítomnosti každého!

SOS Detské dediny – SOS Kinderdorf – je mimovládnou, nezávislou, humanitárnou organizáciou pre deti v núdzi, ktorá v súčasnosti pôsobí v 135 krajinách. SOS znamená "Societas Socialis", t.j. sociálna komunita. Okrem nemenej ako 570 detských dedín existuje viac ako 2 100 zariadení SOS, ako sú školy, zariadenia pre mládež, školiace a sociálne centrá, projekty pomoci v núdzi a SOS Rodinné pomocné centrá. Detské dediny SOS celkovo podporujú viac ako 1,5 milióna detí a ich príbuzných. Ich hlavnou úlohou je "dať deťom bezpečný domov". Do SOS detských dedín sú prostredníctvom sociálnych úradov umiestňované deti, ktorých biologickí rodičia nie sú schopní postarať sa o ne. Prvá východoeurópska SOS detská dedina bola založená v roku 1970 v československom Doubí. Sídlo rakúskej a medzinárodnej (zastrešujúcej) organizácie je v Innsbrucku. Každá krajina, v ktorej sú SOS detské dediny aktívne, má navyše svoju národnú organizáciu.