Novinky

« Späť

Slovo o viere s prof. Trstenským

Slovo o viere s prof. Trstenským

Len nedávno bol hosťom nášho tradičného diskusného večera Slovo o viere liturgista ThLic. Vladimír Kiš, ktorý nám veriacim vo svojej strhujúcej prednáške a následnej živej diskusii poodhalil základy liturgie svätej omše, ktoré je vhodné poznať každému veriacemu pre jej pozornejšie vnímanie a hlbšie pochopenie zmyslu úkonov, ktoré sú jej súčasťou. Tento zaujímavý večer pokračoval aj ďalším dielom cyklu: vo štvrtok, 14. novembra, sme sa zúčastnili sv. omše, ktorej hlavným celebrantom bol po roku opäť biblista a pedagóg Spišskej Kapituly prof. František Trstenský. Namiesto klasickej prednášky však celebroval svätú omšu, ktorú priebežne prekladal bohatými komentármi vysvetľujúcimi jednotlivé časti aktuálneho omšového formulára.

Túto formu otec František zvolil práve pre maximálnu názornosť a čo najlepšiu zapamätateľnosť povedaného. Každý krok svätej omše pruebežne dopĺňal o vysvetľujúce komentáre a poznámky. Ukázalo sa, že táto forma je vynikajúcou nielen pre osvetlenie liturgie, ale aj dobré zapamätanie si faktov, ktoré sa na bežné počutie môžu zdať zložité. Tu sa v plnej miere prejavila mimoriadna osobnosť nášho hosťa, pána profesora Trstenského, jeho odborná erudícia a osobné zanietenie, ktoré spolu s autentickosťou jeho verbálneho prejavu zanechali v účastníkoch večera bohaté praktické liturgické vedomosti nielen pre dobrú pamäť prítomných, ale aj preto, že liturgiu svätej omše sme pri takomto spôsobe podania a vysvetľovania dobre pochopili vo všetkých potrebných súvislostiach.