Novinky

« Späť

Pozvánka aj pre nás

Pozvánka aj pre nás

Slovensko je známe svojou úctou k Sedembolestnej Panne Márii. Všetci jej ctitelia sa môžu teraz tešiť na Národnú púť k Matke Božej, ktorú pripravujú rehoľníci – Pavlíni (OSPPE) – spravujúci Baziliku v Šaštíne. Púť sa bude konať v dňoch 13. až 16. septembra.

Púť vyvrcholí sv. omšou v nedeľu, 15. septembra o 10:30 hod., počas ktorej prednesie homíliu Mons. Vladimír Fekete SDB, apoštolský prefekt v Azerbajdžane.

Na druhý deň, 16. septembra, bude v Bazilike Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne sláviť sv. omšu o 10:30 hod. bratislavský pomocný biskup Mons. Jozef Haľko v rámci púte seniorov a chorých. Ďalšie informácie sú uvedené na webovej stránke www.bazilika.sk

Tešíme sa na stretnutie so všetkými ctiteľmi Matky Božej v neďalekom Šaštíne!