Novinky

« Späť

Farský stolnotenisový turnaj už túto nedeľu

Farský stolnotenisový turnaj už túto nedeľu

Oddýchnuť si aktívnym pohybom, osožiť tak svojmu zdraviu a stretnúť sa pri športovej aktivite sú základnými cieľmi farského stolnotenisového turnaja, ktorý sa bude konať v priestoroch Pastoračného centra sv. Márie Magdalény už nastávajúcu nedeľu, 18. novembra, v čase od 15:00 hod. Príďte všetci, ktorí chcete aktívne relaxovať, budete vítaní!

Naša stále sa rozrastajúca farnosť potrebuje starostlivosť nielen o svoje duchovno, ale aj rozvoj fyzického zdravia každého z nás. Veď to si musia chrániť a rozvíjať všetky generácie. Jednou z takýchto možností je aj zahrať si stolný tenis. Prichádzajúca zima iste utlmí fyzické aktivity každého z nás: behanie bude komplikovanejšie, bicyklovanie nebezpečnejšie, plávanie zostane iba pre otužilú menšinu. Preto je potrebné hľadať alternatívne možnosti fyzickej aktivity. Príležitosť k tomu dáva turnaj, ktorý se pripravili na nastávajúcu nedeľu. Osvedčil sa nám nielen pre fyzický pohyb, ktorý nám prináša, ale aj kvôli utužovaniu existujúcich vzťahov, spoznávanie nových farníkov a spoločné zdieľanie sa pri relaxačnej aktivite. Takéto popoludnie pre všetkých bez obmedzenia veku je vítaným spestrením aj takej krásnej jesene, aká je tá tohtoročná. Tešíme sa, že zabudneme na svoje povinnosti, zdravo strávime krásne popoludnie v úžasnej, súťaživej, veselej a uvoľnenej atmosfére, porozprávame sa, lepšie sa spoznáme najmä s mladšími obyvateľmi našej farnosti a utužíme už existujúce priateľstvá. Príďte, každý z Vás nepochybne prispeje k príjemnej atmosfére tohto tradičného jesenného športového popoludnia našej farnosti a zároveň urobí aj niečo pre svoje zdravie.

Obrázky: www.dlhanadoravou.sk; www.sportobchod.sk