Novinky

« Späť

Problematika rozvedených a znovu zosobášených

Problematika rozvedených a znovu zosobášených

Posledný novembrový piatok pokračoval vzdelávací cyklus pre laikov Slovo o viere ďalším stretnutím, ktorého lektorom bol morálny teológ a dekan CMBF UK v Bratislave Mons. ThDr. Ing. Vladimír Thurzo, PhD.

Mons. Thurzo začal večer celebrovaním našej večernej svätej omše vo farskom kostole sv. Márie Magdalény, po ktorej sme si v priestoroch vedľajšieho Pastoračného centra zasväteného tej istej svätici vypočuli mimoriadne zaujímavú a nanajvýš aktuálnu prednášku nazvanú Problematika rozvedených a znovu zosobášených. Téma mimoriadne zaujala všetkých prítomných, veď  asi takmer každý z nás má vo svojom bližšom či vzdialenejšom okolí ľudí, ktorých sa táto situácia osobne dotkla alebo stále sa ešte živo dotýka. Bolo preto užitočné, aby sme sa o tomto probléme dozvedeli z úst odborníka na katolícku morálku čo najviac najmä v čase, keď táto živá téma rezonovala v aktivitách nedávnej synody zvolanej Svätým Otcom Františkom. Bolo preto prirodzené, že nielen tí, ktorých sa tento problém priamo dotýka, ale aj ostatní, ktorí týchto ľudí majú vo svojej blízkosti, chceli vedieť, ako ľudí a situáciu vnímať, ako sa k tomuto faktu postaviť, snažiť sa s ním vyrovnať prípadne ako s dotknutými ľuďmi o ich probléme hovoriť alebo im aj konkrétne pomôcť. Záujem bol zrejmý aj z veľmi živej a na konkrétne situácie zacielenej diskusie, ktorá mnohým z nás osvetlila dovtedy nepoznané a nasmerovala nás do jadra veci. Fundované stanoviská a mnohé konkrétne fakty pomohli mnohým z nás vnímať túto problematiku z uhla náležiacemu kresťanovi katolíkovi.

Tešíme sa na ďalšie stretnutie s otcom Vladímírom Thurzom, ktoré bude 29. apríla. Témou bude nedávna synoda v Ríme a jej závery z oblasti morálnej teológie.