Milí priatelia,

 

aj tento rok vás počas Noci kostolov privítajú rusovské chrámy, kaplnky, krypta a ďalšie miesta, ktoré dýchajú históriou a zároveň žijú prítomnosťou. Budeme radi ak piatkový večer 7. júna 2024 strávite s nami v priateľskom rozhovore, pri hudobnom programe, či čaši vína.

Začiatok podujatia oznámia zvony a zakončíme ho už tradične nočnou sv. omšou pri sviečkach - tzv. "letnou polnočnou", celebrovanou hosťujúcim kňazom.

Spolu s bratmi evanjelikmi vás srdečne pozývame vstúpiť do rusovských kostolov a prežiť nové, hodnotné stretnutia. 

 
Program Noci kostolov 2024 v Rusovciach
 
17:50 Zvony ohlásia začiatok
 
18:00 - 19:30 Prehliadka rímskokatolíckeho farského kostola sv. Márie Magdalény, krypty rodiny Zichy a veže kostola. Program pre deti vo farskej záhrade. 
Posledný výstup na vežu bude tento rok o 19:00 a do krypty o 21:00.
 
18:00  Koncert učiteľov rusovskej ZUŠky v kostole sv. Víta - Sankt Vitus Kaffe 

19:00 - 21:30 Prehliadka evanjelického kostola
 
19:30 Koncert Bratislavského chlapčenského zboru v rímskokatolíckom farskom kostole sv. Márie Magdalény 

20:30 Koncert "Stretnutie" pre klavír a flautu v evanjelickom kostole - Lucia Pintérová a Tomáš Rojček - klasika, pop, jazz, salsa
 
21:30 Meditácia s inštrumentálnou hudbou v v rímskokatolíckom farskom kostole sv. Márie Magdalény 
 
22:00 Nočná sv. omša pri sviečkach
 
 
Podrobný program Noci kostolov v Rusovciach nájdete tu. 
 
 
História Noci kostolov
 
Podujatie Noc kostolov vzniklo v roku 2001 v Nemecku. Jeho podstata spočívala a dodnes aj trvá v stretnutí širokej verejnosti s kresťanstvom a naopak, teda priblížení kresťanstva a jeho hodnôt aj ľuďom, ktorí stoja mimo Cirkvi. Všetko prebieha formou voľných i komentovaných prehliadok sakrálnych objektov, prednášok zameraných na vybranú tému, koncertov, výstav i individuálnych diskusií a akcií pre deti a mládež. Program prebieha aj do neskorej noci. Sprístupnené sú nielen kostoly, ale aj sakristie, krypty, pastoračné centrá či iné priestory.

V roku 2005 sa k podujatiu pripojili Rakúsko podujatím Lange Nacht der Kirchen a Holandsko. O štyri roky Česká republika a v roku 2010 aj Slovensko. U nás bol projekt iniciovaný bývalým trnavským arcibiskupom Mons. Robertom Bezákom, ktorý bol počas jeho prvých dvoch rokov aj jeho duchovným garantom. Po jeho odvolaní projekt pokračuje bez oficiálneho garanta. Je postavený na iniciatíve, práci a úsilí dobrovoľníkov v jednotlivých farnostiach. Oficiálna stránka Noci kostolov na Slovensku je žiaľ neaktuálna. 

V Rusovciach organizujeme Noc kostolov od roku 2013.