Novinky

« Späť

Predvianočná duchovná obnova

Predvianočná duchovná obnova

Po ročnej prestávke sme sa na najkrajšie sviatky roka mohli opäť pripraviť aj vďaka ochote otca biskupa Mons. Haľka, ktorý si na nás v hektickom predvianočnom čase našiel čas a svojou duchovnou obnovou konanou počas predvianočného víkendu nás dokonale ponoril do ducha sviatkov narodenia nášho Pána.

Otec biskup svoju vianočnú duchovnú obnovu začal v sobotu, 19. decembra celebrovaním večernej svätej omše o 18:00 hod. V homílii sa už v nadväznosti na aktuálne čítania a evanjelium dotkol blížiacich sa vianočných sviatkov a voviedol nás do podstaty a ducha Vianoc. V rozjímaní nad narodením Pána a odkazom Vianoc aj pre nás, ľudí žijúcich súčasnú modernú dobu, potom po svätej omši pokračoval aj prednáškou v priestoroch Pastoračného centra sv. Márie Magdalény. Svojím osobitým, fundovaným a bezprostredným podaním známych aj menej známych faktov a súvislostí nás ako zvyčajne strhol a mimoriadne zaujal. Bolo len prirodzené, že sme ochotu, otvorenosť a neformálnosť otca biskupa využili aj v následnej spontánnej diskusii, v ktorej nám otec biskup Haľko veľmi ochotne a - ako vždy mimoriadne fundovane a vo viacerých súvislostiach - trpezlivo odpovedal na naše početné otázky.

Na tento krásny večer otec biskup nadviazal aj nasledujúcu nedeľu, kedy bol hlavným celebrantom nedeľnej svätej omše o 9:30 hod. Okrem opätovného sústredenia sa na vianočné sviatky bol mimoriadne milý jeho príhovor našim najmenším. Spoločne veríme, že otec biskup Haľko bude aj naďalej ochotný podľa svojich možností prísť medzi nás a obohatiť nás svojimi pohľadmi nielen na sviatky vianočné, ale aj iné otázky našej viery a každodenného života.

Už po druhý krát sme sa presvedčili o schopnostiach otca biskupa hlboko preniknúť do podstaty a odkazu sviatku narodenia Pána a tak nás pripraviť na ich plné, hlboké a skutočne kresťanské prežívanie.