Novinky

« Späť

Detská svätá omša - pozvánka na piatok, 12. januára

Detská svätá omša - pozvánka na piatok, 12. januára

Oznamujeme všetkým rodičom malých detí, ktoré sa doteraz čo i len sporadicky zúčastňovali na svätých omšiach najmä v priestoroch Pastoračného centra, ale i takým, ktoré u nás ešte neboli a rady by niekedy prišli, že zahajujeme tradíciu osobitnej starostlivosti o duchovný rozvoj našich najmenších farníkov, ktorých spolu s rodičmi pozývame do farského kostola tento piatok, 12. januára, na detskú svätú omšu, ktorá bude v tradičný čas o 18:00 hodine. Pol hodinku pred tým si v Pastoračnom centre nacvičia spev. A po svätej omši bude ešte priestor vrátiť sa do Pastoračného centra na krátke neformálne stretnutie.

Deti sú našou budúcnosťou. A ako sa o nich budeme dnes starať, tak nám to zajtra ony vrátia. Vo vlastnom duchovnom rozvoji, či starostlivosti o nás, starších, ak to budeme potrebovať. Preto vznikla v našej farnosti nová tradícia detských svätých omší, ktorých cieľom je deťom blízkou formou rozvíjať vieru v ich dušiach. Aby sa nehanbili alebo nebodaj nebáli chodiť medzi nás do kostola, aby sa tam necítili odsúvané na okraj napomenutiami, aby nemali pocit, že nás tam rušia. A aby sa postupne učili, o čom je svätá omša, čo sa pri nej deje a aký to má význam. Aby sa tak stále viac stávali aktívnymi farníkmi duchovne ponorenými do podstaty svätej omše.

Naše farníčky a nové členky Farskej rady Petronela Lakatošová a Veronika Vencková začínajú piatkom, 12. januárom, systematicky zabezpečovať detské sväté omše, ktorým bude 30 minút pred ich začiatkom predchádzať nácvik spevu v teple Pastoračného centra, kam sa aj po svätej omši všetci vrátia, aby si ešte spravili krátke stretko. Všetky deti sú aj so svojimi rodičmi vítané.

Príďte, isto neobanujete, tešíme sa na Vás!