Novinky

« Späť

20-C+M+B-19

20-C+M+B-19

Sviatok Troch kráľov je okrem iného charakteristický aj tým, že príbytky veriacich navštevujú kňazi, aby posvätili priestory domácností ich pokropením svätenou vodou požehnanou počas trojkráľovej liturgie spolu s kriedou, a na veraje pri tom touto kriedou napísali text, ktorý je nadpisom tohto príspevku. Ak by sme spravili anketu o tom, ako čítame tento nadpis, je veľmi pravdepodobné, že veľká väčšina opýtaných by povedala, že tri písmená symbolizujú mená troch kráľov, ktorí prišli zložiť poklonu malému Ježiškovi – Gašpara, Melichera a Baltazára. Drobná nezrovnalosť v prvom písmene sa dá vysvetliť aj tak, že inou verziou mena Gašpar je aj Caspar, takže nápis je z tohto pohľadu v zhode s menami troch kráľov. Skutočnosť je však iná.

Ako je zrejmé, čísla na začiatku aj konci nápisu sú rokom, v ktorom sa príbytok posväcuje. Písmená C, M a B však znamenajú latinské slová Christus Mansionem Benedicat, čo v preklade znamená Kristus nech žehná tomuto domu. Krížiky medzi písmenami sa chápu ako znak požehnania. Je užitočné dodať, že posvätenie domácnosti nemusí robiť výlučne kňaz. Stačí aj, ak má majiteľ príbytku svätenú vodu, prípadne zapálenú sviecu a aktu požehnania pripisuje náležitý význam.

Od starokresťanských časov boli náplňou sviatku Troch kráľov tri udalosti:

1)    zjavenie Ježiša Krista - kráľa pohanom („trom kráľom“);

2)    Ježišov krst v Jordáne a

3)    premenenie vody na víno v Káne Galilejskej.

Návštevu malého Ježiška tromi kráľmi, teda zjavenie sa Spasiteľa svetu, ako jediný opisuje evanjelista Matúš. V tomto príbehu je aj istý paradox – Židia, ktorí vlastnili Písmo a žili v blízkosti Kristovho narodenia, tohto Spasiteľa nespoznali, zatiaľ čo pohania (teda traja mudrci) prišli k nemu zďaleka a za pomoci samotných Židov Ho našli. Evanjelium potom hovorí, že po poklone sa vrátili do svojej krajiny, avšak už „inou cestou“. A v tom treba chápať už nielen zmenu doterajšej trasy či ciest, ale aj a najmä zmenu ich sŕdc. Títo mudrci sa odvrátili od svojich dovtedajších ciest a vykročili novým smerom.

Sviatok Troch kráľov a posväcovanie domácností je skvelou príležitosťou na to, aby sa takáto zmena udiala aj v mysli a rozhodnutí každého z nás: požehnanie príbytku by sa malo stať impulzom na to, aby sme aj my zmenili svoje doterajšie zabehané cesty, postoje a životné hodnoty tam, kde cítime rezervy, a urobili všetko pre to, aby sme vykročili novým smerom. Ako keď si človek vypočuje evanjelium, pochopí, uverí a vnútorne sa zmení. Aby sa radikálnosť zmeny, ktorú Kristus svojím narodením sa v maštali priniesol na svet, neprejavila len v paradoxe, že zatiaľ čo dovtedy vzdávali česť vždy chudobní bohatým, čo traja králi obrátili a oni ako bohatí sa prišli pokloniť chudobnému dieťaťu, ale aby sa táto zmena pretavila aj do nášho vykročenia novým smerom práve tam, kde to každý z nás potrebuje. Aby tak, ako troch kráľov viedla na ich ceste neomylne hviezda, aj v našom živote zasvietila nová „Severka“, ktorá nás zorientuje. Asi každý z nás tuší, v akej oblasti by takúto zmenu potreboval. Inšpirujme sa teda a povzbuďme do tejto zmeny, keď budeme hľadieť na veraje dverí, na ktorých svätenou kriedou pribúda: 20 – C + M + B – 19.

Obrázok: https://www.parochiefederatie-zwevegem.be/index.html