Misijný Pamätník nenarodeným u nás

Misijný Pamätník nenarodeným u nás

K sviatku patrocínia nášho kostola sme dostali krásny darček. Vo farskom kostole sv. Márie Magdalény máme v týchto dňoch umiestnený misijný Pamätník nenarodeným, ktorý bol špeciálne zhotovený tak, aby mohol putovať do jednotlivých farností Slovenska. Ako svoju bakalársku prácu ho vyhotovil Mgr. art. Martin Hudáček s úmyslom jemným spôsobom odkomunikovať vážnu tému bolesti po potrate, potrebu odpustenia, uzdravenia a zmierenia.
Lámal ho a dával...

Lámal ho a dával...

Ako už po niekoľko minulých rokov, tak aj v tomto sme si v nedeľu, ktorá nasleduje po sviatku Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi, osobitnou formou pripomenuli symboliku chleba ako Kristovho tela. Po posvätení chlebov, ktoré bolo včlenené do svätej omše, sme sa všetci stretli pred kostolom, kde sme si lámali a dávali chlieb a spolu s ním si odovzdávali svoju spolupatričnosť, radosť zo vzájomného spoločenstva i svoje radosti v početných diskusiách a rozhovoroch. Krásne, i keď trochu veterné počasie, bolo dobrým základom pre to, aby sme v tomto príjemnom otvorenom spoločenstve zostali až do poludňajších hodín.
Noc kostolov 2017

Noc kostolov 2017

Už po štvrtýkrát sa naša farnosť - tohto roku už ako jediná rímsko katolícka v Bratislave - zapojila do peknej tradície otvorenia kostola pre širokú verejnosť. Bohatý sprievodný program, atraktívne prednášky, sprístupnené aj tie priestory, ktoré zvyčajne nie sú návštevníkom ani samotným farníkom k dispozícii a v neposlednom rade aj aktivity s deťmi, to všetko bolo 9. júna od 17:00 hod. pripravené v našom kostole a jeho priľahlých priestoroch, Pastoračnom centre a farskej záhrade pre tých, ktorí prišli na tohtoročnú Noc kostolov do Rusoviec.
Slovo o viere - o citlivých otázkach s právnikom Juricom

Slovo o viere - o citlivých otázkach s právnikom Juricom

Posledné stretnutie v cykle Slovo o viere v tomto školskom roku bolo na programe v piatok 2. júna po večernej svätej omši. Privítali sme cirkevného právnika Doc. ICDr. JUDr. Juraja Juricu, PhD., s ktorým sme diskutovali o cirkevnom manželskom práve v súčasnosti a aktuálnych výzvach pre kresťanských manželov.
Farský piknik

Farský piknik

Stalo sa už tradíciou, že keď sa zima prelomí do jarného obdobia, stretávame sa v našej farskej záhrade, aby sme sa nasýtili jarného ovzdušia a príjemnej teploty a na voňavom trávniku, pri prestretých stoloch a zapálenom ohníku si utužili svoje vzťahy, vytvorili priestor na rozhovor či spoznanie nových ľudí. Nebolo tomu inak ani druhá májovú nedeľu - sviatku matiek, kedy sme sa všetky generácie - deti, rodičia, starí rodičia, priatelia a známi stretli v pokosenej záhrade za farskou budovou, aby sme si vychutnali krásne počasie a vzájomnú prítomnosť.
Ukazujem 1 - 5 z 96 výsledkov.
Položiek na stránku 5
z 20