Dvojitá slávnosť

Dvojitá slávnosť

Dnešná, liturgicky všedná 17. nedeľa v cezročnom období, bola pre nás v rusovskej farnosti osobitne slávnostná - pripomenuli sme si piatkový sviatok sv. Márie Magdalény, ktorá dala meno nášmu kostolu, mala teda prívlastok "hodová", a súčasne - keďže 25. júla slávime sviatok sv. Krištofa, ktorého považujeme za patróna a ochrancu pútnikov a cestujúcich, sme pokračovali v tradícii posvätenia dopravných prostriedkov. Vynikajúce počasie, plný kostol aj priľahlá plocha určená pre zaparkovanie áut boli základom pre nádhernú sviatočnú nedeľu.
Sväté omše za život

Sväté omše za život

Ako oznámila Tlačová kancelária Konferencie biskupov Slovenska, v júli budú kňazi Bratislavskej arcidiecézy slúžiť sväté omše za život. V našom kostole sa do tejto iniciatívy zapojíme sobotnou večernou svätou omšou 9. júla o 18:00 hod.
Rozhodnutie pápeža Františka

Rozhodnutie pápeža Františka

22. júla si v našej Cirkvi pripomíname svätú Máriu Magdalénu, ktorej je zasvätený náš rusovský kostol. Liturgicky sme tento deň doteraz slávili ako spomienku. Z iniciatívy Svätého Otca vydala 3. júna Kongregácia pre Boží kult a disciplínu sviatostí, na čele ktorej stojí kardinál Robert Sarah (13. júna navštívi bratislavskú Petržalku), dekrét, ktorým sa doterajšia liturgická spomienka (memoria) povyšuje na liturgický sviatok (festum).
Klerikalizmus - diskusný večer

Klerikalizmus - diskusný večer

V ostatnom čase nie je zriedkavosťou stretnúť sa v masmédiách či diskusiách s problémom klerikalizmu. Aj sám pápež František sa k nemu vyjadril. Preto sa v našom Pastoračnom centre sv. Márie Magdalény stretneme v piatok, 17. júna o 19.00 hod., aby sme si vypočuli prednášku na túto tému a zapojili sa do diskusie s cieľom objasniť si problém a jeho súvislosti.
Noc kostolov 2016 v Rusovciach

Noc kostolov 2016 v Rusovciach

Aj tento rok srdečne pozývame všetkých Rusovčanov aj hostí na podujatie Noc kostolov. Otvoríme naše chrámy, vrátane kostola sv. Víta, krypty a veže. Spolu s bratmi Evanjelikmi pridáme kultúrny a duchovný program. Osviežime sa pri čaši vína a občerstvení.
Ukazujem 1 - 5 z 64 výsledkov.
Položiek na stránku 5
z 13