Milá slávnosť - poďakovanie

Milá slávnosť - poďakovanie

Prvá adventná nedeľa mala tento rok pre nás v rusovskej farnosti okrem svojho tradične osobitného liturgického náboja aj jeden nový rozmer - bola poďakovaním všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k zdaru významného počinu: neľahkej a komplikovanej opravy krovu a kompletnej výmeny šindľov na streche kostola a osadení úplne nového krovu s medenou krytinou a novým, kovaným a pozláteným krížom na kostolnej veži.
Slovo o viere o hneve ako súčasti nášho života

Slovo o viere o hneve ako súčasti nášho života

Cyklus vzdelávacích a diskusných stretnutí Slovo o viere pokračoval v piatok, 25. novembra ďalším stretnutím. Tentokrát sme sa venovali ľudským vzťahom a komunikácii. Páter Milan Bubák, SVD prišiel s náročnou, ale prakticky každodennou situáciou v živote každého z nás. Témou večera bola emócia hnevu - uvažovali sme, či je to problém alebo pomocník na duchovnej ceste?
O humore v Cirkvi a spiritualite mužov

O humore v Cirkvi a spiritualite mužov

11. novembra prišiel do našej farnosti vzácny hosť - rímsko-katolícky farár v českom Letohrade Václav Vacek. Otvoril diskusiu o dvoch zaujímavých témach: jednej odľahčenej - humore v Cirkvi, a druhej vážnejšej - pohovoril s nami o spiritualite mužov, tak potrebnej aj, či najmä v dnešnej dobe. V zaujímavej diskusii sme sa obohatili o mnohé originálne názory tohto zaujímavého kňaza.
Pozvánka na svätohubertovskú sv. omšu

Pozvánka na svätohubertovskú sv. omšu

Všetci, ktorí sa aspoň občas zúčastňujú počas vianočných či novoročných sviatkov na svätých omšiach, koncertoch alebo dobročinných akciách, poznajú spevácky zbor a orchester Chorus CANTILENA, ktorého členovia sú z Jaroviec, Rusoviec, Čunova a Petržalky. Toto naše spriatelené teleso zo susednej mestskej časti aj tento rok prichystalo svoju tradičnú akciu - svätohubertovskú svätú omšu. Možno sa jej zúčastniť vo Františkánskom kostole Zvestovania Pána v nedeľu, 13. novembra. Sviatočná svätá omša začína o 18:30 hod.
Slovo o viere bolo tentokrát (prakticky) pre každého z nás

Slovo o viere bolo tentokrát (prakticky) pre každého z nás

Ťažko chorí a starí ľudia, ktorých koniec pozemskej púte sa blíži, sa stali súčasťou nášho života. Bývajú v našich rodinách, ale aj u našich blízkych či známych. Skôr či neskôr si každý z nás položí otázku, ako sa má kresťan správne postaviť k takejto situácii. Druhý diel nášho vzdelávacieho cyklu Slovo o viere nám strhujúcim spôsobom vyplnil katolícky kňaz, rusovský rodák a dlhoročný nemocničný kaplán Mgr. Gerhard Glazer-Opitz, ktorý nám v piatok, 21. októbra od 18:45 hod. v našom Pastoračnom centre sv. Márie Magdalény porozprával o tom, ako má kresťan sprevádzať počas posledných pozemských dní svojho blízkeho.
Ukazujem 1 - 5 z 73 výsledkov.
Položiek na stránku 5
z 15