Novinky

« Späť

Laura majer – ako ďalej?

Laura majer – ako ďalej?

Kultúrnosť národa sa okrem iného pozná aj podľa toho, aký má vzťah k svojej histórii a pamiatkam, ktoré nám zanechala. Na Slovensku je táto oblasť v mnohých smeroch rozpačitá a neuspokojivá: nie je výnimkou, že vzácne stáročné budovy chátrajú alebo sú predávané súkromníkom s následnou úplnou stratou vplyvu na ich ďalší rozvoj a využitie. Paradoxom, ktorému dlhodobo čelíme aj u nás v Rusovciach, je fakt, že tí, ktorí by mali byť pri rekonštrukciách, obnovovaní a novom využívaní historických objektov slovenskému vlastníkovi pomocou a podporou, pretože sú za to štátom, teda z daní slovenských občanov, platení, bývajú neraz zásadnou byrokratickou prekážkou. Konkrétnym príkladom je práve objekt bývalého Laura majera, ku ktorému máme často problém sa aj dostať. Napriek tomu, že naša farnosť tento objekt vlastní. O histórii tohto objektu a možnostiach (verme, že nielen teoretických) jeho ďalšieho rozvoja budeme hovoriť v Sankt Vitus Kaffé 10. decembra od 15:00 hod. s okruhom naslovovzatých odborníkov.

Majer Laura dal postaviť̌ gróf Hugo Henckel, ktorý kúpil Rusovce v roku 1872 manželke Laure. Po nej pomenoval majer, ktorý ležal juhovýchodne od cesty medzi Rusovcami a Čunovom. V obvode majera stála aj kaplnka sv. Vavrinca. Majer bol zlikvidovaný po 2. svetovej vojne. Naša farnosť tento priestor v rámci skromných možností upravila tak, aby bol dôstojným miestom spomienok, avšak na svoj reálny rozvoj stále čaká. Preto je dôležité o tomto objekte diskutovať vo všetkých súvislostiach s cieľom zmapovať minulosť, prítomnosť a najmä možnosti pre budúcnosť tohto vzácneho objektu. Tento cieľ má naplniť stretnutie v Sankt Vitus Kaffé, ktorého sa zúčastnia vzácni hostia a osobnosti:

·      František Mikloško, líder Zamatovej revolúcie;

·      František Neupauer, pracovník Ústavu pamäti národa;

·      Michal Slivka;

·      Imrich Gazda, katolícky novinár;

·      Peter Mikle a ďalší.

Príďte sa dozvedieť dôležité informácie o tomto priestore a podiskutovať o možnostiach, ktoré sa pre rozvoj Laura Majera ponúkajú. Možno tam každý z nás nájde aj niečo, čím by mohol prispieť osobne, vlastnými silami a možnosťami.

S použitím: http://www.muop.bratislava.sk/