Novinky

« Späť

Váš názor je cenný

Činnosť farskej rady v Rusovciach chceme neustále zlepšovať a napomáhať tak rozvoju duchovného, kultúrneho a spoločenského života v našej farnosti. Prispieť k tomu môžete aj vy - nielen vyjadrením svojho názoru, ale aj konkrétnou aktívnou pomocou. Pripravili sme dotazník, ktorým vás žiadame o spätnú väzbu a ponúkame tiež možnosť prihlásiť sa a aktívne prispieť.

Dotazník je anonymný, avšak svoje meno a kontakt môžete poskytnúť ak nám chcete konkrétne pomôcť. Prosíme, aby ste dotazník vyplnili len raz. Výsledky prieskumu zverejníme v priebehu mesiaca september.

 

Dotazník je dostupný tu alebo v papierovej forme pri vstupe do kostola.

Vopred ďakujeme za váš názor!

Komentáre
Prihláste sa pre pridanie komentára
Myslím si, že je dobré, keď sa veriaci informujú o činnosti farskej rady, čo všetko sa urobilo, vybavovalo na rôznych úsekoch činnosti.
V podmienkach našej farnosti sa žiada väčšia starostlivosť celej farnosti o opravu kostola a kaplnky. To sú všetko veci, o ktorých by sa malo hovoriť, mali by sme na ten účel robiť zbierky, malo by sa to zverejňovať. Veriaci by mali mať práva vedieť o čom farská rada rokovala, aké problémy vyriešila, čo sa chystá robiť, čo všetko mala na starosti. Možno by sme to mali mať aj na internetovej stránke farnosti.
Odoslané 5.8.2014 21:42.