Novinky

« Späť

Slovo o viere - o citlivých otázkach s právnikom Juricom

Slovo o viere - o citlivých otázkach s právnikom Juricom

Posledné stretnutie v cykle Slovo o viere v tomto školskom roku bolo na programe v piatok 2. júna po večernej svätej omši. Privítali sme cirkevného právnika Doc. ICDr. JUDr. Juraja Juricu, PhD., s ktorým sme diskutovali o cirkevnom manželskom práve v súčasnosti a aktuálnych výzvach pre kresťanských manželov.

O. Jurica sa v rámci svojho večera venoval forme uzatvárania manželstva a jej vplyvu na jeho platnosť, miešaným manželstvám, odluke i separácii, teda rozvodu. Zameral sa aj na široké spektrum s tým súvisiacich otázok, napr. na zmiešané manželstvá, u ktorých rozoberal dilemu, či je takýto zväzok výzvou nadštandardnej úcty a lásky alebo možnosťou budúceho rozchodu pre rozdielnosti v otázkach viery a jej praktizovania v živote, či existuje čosi ako katolícky rozvod, podrobne vysvetlil čo je to odluka, separácia a čo anulácia zväzku, ale poradil aj, na čo majú pamätať praktizujúci katolíci a katolíčky, ktorí žijú v manželstve, v ktorom sa vyskytuje fyzické či psychické týranie. Porozprával nám o tom, či sú rozvedení a znovu zosobášení katolíci odsúdení na život bez sviatostí a či exhortácia Amoris Laetitia voči nim zmenila postoj Cirkvi. Hovoril aj o mnohých s týmito otázkami súvisiacich problémoch, ktorými mimoriadne zaujal všetkých prítomných.

Zaujímavý večer korunovala záverečná plodná a živá diskusia.