Novinky

« Späť

Pri krbe s prof. Balažovjechom

Pri krbe s prof. Balažovjechom

V stretnutiach s významnými osobnosťami pri našom krbe sme pokračovali v piatok, 21. apríla, stretnutím s významným kardiológom profesorom MUDr. Ivanom Balažovjechom, DrSc. Večer mal príznačný názov: Srdce - centrum života a symbol lásky v umení. Tento názov pán profesor vo svojom príhovore doslova a do písmena naplnil atraktívnym obsahom, takže formálna aj neformálna diskusia, ktorá nasledovala, posunula koniec večera do neskorých hodín.

Vysoká profesionalita, bohatá skúsenosť, široký nadhľad a hlboká ľudská pokora - asi tak by sa dala charakterizovať osobnosť pána profesora, ktorý vo svojom zanietenom vystúpení hovoril o srdci ako o ústrednom orgáne ľudského tela, ale sústredil sa aj na srdce symbolické - vo výtvarnom umení, hudbe či literatúre alebo lingvistike. Vypočuli sme si nielen kvalifikovaný popis činnosti srdca z jeho fyziologického hľadiska, ale pohovorili sme aj o množstve faktorov, ktoré naň vplývajú - tie fyzické, ale aj emočné a podvedomé. Vypočuli sme si aj pohľady pána profesora na spôsoby diagnostiky chorôb srdca a ocenili sme jeho komplexný prístup pri získavaní anamnézy pacienta. "K srdcu" sme si vzali aj jeho odporúčania miernosti a triezvosti nielen v jedle, alkohole či káve, ale aj športe.

V bohatej formálnej a po nej aj neformálnej diskusii sme sa venovali vplyvu aktívneho či výkonnostného a vrcholového športu na kondíciu srdca a jeho fyzické zdravie, genetickým vplyvom na kardiálne zdravie, stresu ako významnému faktoru vplývajúcemu na srdce, porovnali sme si americký a francúzsky štýl života a ich dopady na verejné zdravie i emóciám ako súčasti života a ich vplyvu na naše srdce. Pán profesor nás zaujal aj jedným konkrétnym príkladom zdravého životného štýlu, ktorý mu odporúčal jeden z jeho zahraničných kolegov: "do práce som chodieval bicyklom, jedol som iba nedenaturovanú stravu a namiesto politiky som sa venoval sexu".

Večer s pánom profesorom Balažovjechom patril k tým najpríjemnejším, ktoré sme pri krbe v Pastoračnom centre strávili.