Novinky

« Späť

Pozývame do kostola

Pozývame do kostola

Vzhľadom k zlepšujúcej sa pandemickej situácii bolo rozhodnuté opäť umožniť ľuďom osobnú účasť na bohoslužbách v chrámoch. Počnúc pondelkom, 19. aprílom, budú brány chrámov znovu otvorené, avšak vstup do kostolov bude podmienený plnením obvyklých hygienických podmienok – prekrytím horných dýchacích ciest, teda nielen úst, ale aj nosa, dezinfekciou rúk pri vstupe do kostola, dodržiavaním náležitého bezpečnostného odstupu (2 metre) a počet návštevníkov musí byť taký, aby ich celkový počet neprekročil 1 návštevníka na 15 m2 plochy kostola určenej pre návštevníkov (nezapočítavajú sa deti do 10 rokov v sprievode dospelej osoby). Bohoslužobný poriadok bude zostavený tak ako pred zatvorením chrámov s jedinou výnimkou v nedeľu, 25. apríla bude svätá omša o 9:30 hod. aj večer o 18:00 hod., aby bola osobná účasť na nedeľných bohoslužbách umožnená čo najväčšiemu počtu veriacich.

Do limitu počtu prítomných sa započítava(jú) aj celebrant(i) vrátane asistencie a kostolníčky. Naďalej tiež platí, že sa pri znaku pokoja nepodávajú ruky a sväté prijímanie sa podáva zásadne na ruku. Do kostolov nesmú vstupovať ľudia s respiračnými problémami alebo príznakmi respiračného ochorenia. Pamätajme, prosíme, aj na to, že ak je niekto už zaočkovaný, neznamená to, že nemôže byť infikovaný novým koronavírusom a môže byť teda jeho prenášačom. Preto sa aj na neho vzťahujú opatrenia tak ako na každého iného.