Novinky

« Späť

Začína Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov

Začína Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov

Ak v inom príspevku pozývame veriacich naspäť do chrámov k osobnej účasti na bohoslužbách, okrem uvoľnenia epidemických opatrení máme na návrat aj ďalší významný dôvod – v deň, keď sa otvárajú kostoly, teda v pondelok, 19. apríla, sa začína týždeň venovaný zjednoteniu kresťanov, ktorý každoročne vrcholí 25. januára sviatkom obrátenia sv. apoštola Pavla.

Nesie sa v znamení citátu z Jánovho evanjelia: Zostaňte v mojej láske a budete prinášať veľa ovocia (Jn 15,5-9). Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov 2021 pripravila mníšska komunita z Grandchamp (www.grandchamp.org). Na základe textu z Jánovho evanjelia (15,1-17) vybrali tému: „Zostaňte v mojej láske a budete prinášať̌ veľa ovocia,“ ktorá vyjadruje tiež povolanie komunity k modlitbe, zmiereniu a jednote v Cirkvi i ľudskej rodine. Môžeme tak nášmu návratu do spoločenstva pridať osobitný význam. Prispejme aj každý z nás osobne svojou troškou do mlyna a prispejme k spoločným modlitbám na tento dôležitý účel.

Komunita z Grandchamps na osem dní Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov 2021 navrhuje takúto cestu modlitby: 

1. deň: Povolaní Bohom: „Nie vy ste si vyvolili mňa, ale ja som si vyvolil vás“ (Ján 15, 16a)

2. deň: Vnútorne dozrievať: „Zostaňte vo mne a ja zostanem vo vás“ (Ján 15, 4a)

3. deň: Vytvárať jedno telo: „Milujte sa navzájom tak, ako som vás miloval ja“ (Ján 15, 12b) 

4. deň: Spoločne sa modliť: „Už vás nenazývam sluhami [...] Nazval som vás priateľmi“ (Ján 15, 15) 

5. deň: Nechať sa premeniť Slovom: „Vy ste už čistí pre slovo, ktoré som vám povedal“ (Ján 15, 3) 

6. deň: Prívetivo prijímať iných: „Choďte a prinášajte ovocie, aby vaše ovocie zostávalo“ (Ján 15, 16b) 

7. deň: Rásť v jednote: „Ja som vinič, vy ste ratolesti“ (Ján 15, 5a)

8. deň: Zmieriť sa s celým stvorenstvom: „Aby moja radosť bola vo vás a aby vaša radosť bola úplná“ (Ján 15, 11) 

Materiály k tohtoročnému Týždňu modlitieb za zjednotenie kresťanov možno nájsť aj na webe (napr.: https://www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/dokumenty-a-vyhlasenia/p/ekumenicke-dokumenty).

Ekumenická rada cirkví bude od pondelka uverejňovať na svojej Facebookovej stránke (https://www.facebook.com/ekumena.sk/) videá s biblickými zamysleniami pre Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov.

Zdroj: www.tkkbs.skwww.kbs.sk

Obrázok: www.tkkbs.sk