Novinky

« Späť

POĎME SA ROZPRÁVAŤ (pozvánka pre všetkých)

POĎME SA ROZPRÁVAŤ (pozvánka pre všetkých)

17. októbra 2021 sa na podnet pápeža Františka na celom svete začala príprava na pravidelnú celosvetovú Synodu biskupov. Tá sa uskutoční v októbri 2023 na tému „Za synodálnu Cirkev: spoločenstvo, spoluúčasť a misia“. Cieľom tejto aktivity je zapojiť do vnútorného aj vonkajšieho života Cirkvi každého, kto je schopný a ochotný prispieť svojim pohľadom, námetom či nápadom. Prepojiť ešte užšie reálny každodenný život člena Cirkvi ako jednotlivca, osôb zasvätených i laikov, rodín, farností a komunít, skrátka každého, kto má záujem vyjadriť svoj názor.

Svätý Otec teda pozýva každého z nás, aby sme sa zapojili do prepájania najlepších tradícií Cirkvi s novými požiadavkami našej doby. Aj v našej farnosti chceme prispieť do tohto procesu a využiť tak túto jedinečnú možnosť. Formy zapojenia sú rôzne, prvým krokom je však vedieť, kto z farnosti je ochotný porozprávať sa na niektorú z tém ktoré Svätý Otec pre synodálny proces vytýčil.

Preto sa touto cestou obraciame na všetkých, ktorý by chceli využiť túto príležitosť a v rámci našej farnosti diskutovať o rôznych aspektoch života Cirkvi, aby sa do 10. apríla 2022 prihlásili cez formulár na stránke Synody. Využime túto šancu vyjadriť čo považujeme za prospešné pre zlepšenie života Cirkvi i spoločnosti tam, kde to môže byť efektívne využité.