Novinky

« Späť

Oznam správcu farnosti

Oznam správcu farnosti

Najnovšie striktné opatrenia Úradu verejného zdravotníctva platné v súvislosti s pandemickou situáciou od 15. októbra výrazne obmedzili možnosť osobnej účasti veriacich na bohoslužbách. Pre dodržanie všetkých vyhlásených zásad bolo preto potrebné aj v našej farnosti nastaviť pravidlá účasti na bohoslužbách. Dôrazne žiadame všetkých rusovských farníkov a návštevníkov bohoslužieb v našom kostole, aby ich v plnej miere a bez výnimky dodržiavali.

Bohoslužby cez nasledujúci týždeň sa budú konať v nasledujúce dni:

·      streda – 18:00 hod. VYHRADENÉ IBA PRE ÚČASTNÍKOV NAD 65 ROKOV!!!

(koordinuje kostolníčka p. Strapcová)

·      piatok – 18:00 hod.

·      sobota – 18:00 hod.

·      nedeľa –   9:30 hod.

V prípade záujmu individuálnej skupiny najviac 4 farníkov je pán farár po dohode ochotný vyslúžiť svätú omšu aj v inom termíne.

Pravidlá účasti na bohoslužbách

·      účasť v stredu – iba pre farníkov nad 65 rokov, ktorí sa nahlásia u pani kostolníčky (najviac 4 v kostole, najviac 6 v pastoračnom centre);

·       v piatok, sobotu a nedeľu bude umožnená účasť na svätej omši štyrom ľuďom v kostole a šiestim v pastoračnom centre bez vekového obmedzenia. Pokiaľ súčasné opatrenia zostanú v platnosti a bude dostatočný záujem veriaicich o účasť na sv. omšiach, zavedieme na webovej stránke farnosti systém na prihlasovanie účasti.;

·      vstup bude umožnený pri dodržaní týchto podmienok:

o    prekryté horné dýchacie cesty (nielen ústa, ale aj nos!);

o    dezinfekcia rúk hneď pri vstupe do kostola;

o    dodržiavanie bezpečných rozstupov (minimálne 2 metre) – nevzťahuje sa na členov jednej domácnosti;

o    prednostné právo účasti na svätej omši má rodina, ktorej intencia sa vysluhuje.

Správca farnosti dr. J. Marián Prachár ako aj členovia Farskej rady dôrazne žiadajú farníkov a návštevníkov kostola, aby všetky pravidlá dôsledne dodržiavali.