Novinky

« Späť

Bohoslužby v novom režime

Bohoslužby v novom režime

Protipandemické opatrenia súvisiace s verejným životom a tým aj bohoslužbami sa dynamicky menia asi tak ako čísla pozitívne diagnostikovaných každý deň. Len nedávno sme sa zmierili s ohláseným úplným zatvorením kostolov pre bohoslužby, a už je to opäť inak: bohoslužby sa môžu konať pri zachovaní všetkých doterajších hygienických preventívnych opatrení tak, že v kostole môže byť maximálne 6 ľudí vrátane celebranta, kostolníka a prípadnej asistencie či organistu. Ako sa s týmito nariadeniami vysporiadame v našej farnosti?

Celý systém budeme ešte niekoľko dní „ladiť“ a hľadať tak optimálne riešenie, ak sa vôbec nejaké za daných okolností takto dá označiť. Zhrňme si aspoň základné zásady, ktoré sú jasné už dnes:

·      sväté omše budú podľa bohoslužobného poriadku zverejňovanom v kalendári tejto farskej webovej stránky pravidelne s týždňovým predstihom tak, ako tomu bolo doteraz;

·      vzhľadom k tomu, že permanentným účastníkom každej svätej omše je minimálna zostava celebrant + pani kostolníčka, máme v kostole k dispozícii už len 4 miesta;

·      prednostné právo obsadiť dve z nich budú mať tí, ktorí majú danú svätú omšu slúženú na svoj úmysel;

·      zvyšné dve miesta sú k dispozícii farníkom podľa času ich príchodu;

·      v prípade, že na danú svätú omšu príde viac ľudí, šiesti podľa poradia príchodu sa môžu svätej omše zúčastniť v pastoračnom centre, do ktorého bude bohoslužba prenášaná tak ako v nedeľu;

·      v budúcnosti sa budeme snažiť zabezpečiť aj adekvátne ozvučenie verejného priestranstva v okolí kostola tak, aby sa pri dodržaní všetkých platných zásad mohol svätej omše zúčastniť taký počet veriacich, ktorých pri dodržaní všetkých platných opatrení pojme tento verejný priestor.

Keďže situácia v spoločnosti ako aj technické podmienky účasti na svätej omši sa môžu meniť v závislosti od toho, ako technicky budeme vedieť v dohľadnej dobe svätú omšu sprístupniť veriacim, odporúčame sledovať webovú stránku našej farnosti, ktorá bude priebežne zverejňovať nové možnosti a organizačné pokyny k účasti na svätej omši.

Zároveň odporúčame najohrozenejšej skupine farníkov, teda ľuďom nad 65 rokov, aby zvážili osobnú účasť na bohoslužbách a v rámci svojich možností dali v maximálnej možnej miere prednosť účasti na svätej omši sprostredkovanej rozhlasovými či televíznymi stanicami alebo strímovaním cez web a sociálne siete. Týchto možností je už dnes relatívne dosť a budú pribúdať.

https://www.mojakomunita.sk/web/frantisek.baso/blog/-/blogs/rozpis-svatych-omsi-v-slovenskych-krestanskych-mediach?p_p_auth=pGJpzVh2