Novinky

« Späť

Februárová detská sv. omša

Februárová detská sv. omša

V piatok, 15. februára, sa deti našej farnosti aj s rodičmi opäť zišli pri príležitosti konania detskej svätej omše. Už od 17:00 hod. si nacvičovali svoje spevy, prednes čítaní i drobné choreografie k svojmu spevu. Potom, od 18:00 hodiny, sme výnimočne v Pastoračnom centre slávili svätú omšu. A po nej si už deťúrence spoločne vymieňali svoje dojmy z uplynulého týždňa absolvovali svoje krátke stretko.

Detskú populáciu aj dnes zastupovali výhradne dievčence. Musíme sa my dospelí viacposnažiť, aby sme do detského zboru z našich najmladších farníkov privítali aj pár chlapcov. Večer v Pastoračnom centre mal svokju neopakovateľnú atmosféru, ktorú tentokrát umocnilo aj príjemne vykúrené prostredie hlavnej haly. Osobitnú atmosféru najmä pri svätej omši vytváral dar dona Antona Srholca, SDB - socha bezurkého anjela, bodovo nasvietená kontrastným svetlom. Spev a drobná choreografia v tomto priestore duchovne obohatili nadpriemerný počet prítomných.