Novinky

« Späť

Duchovná obnova s otcom biskupom Haľkom

Duchovná obnova s otcom biskupom Haľkom

Okrem Teologických večerov, ktoré sme tohto roku premiérovo zahájili v našej farnosti s cieľom vzdelávania nás farníkov, sa nám vďaka ochote otca biskupa Haľka podarilo v rámci tohtoročného adventu aj hlbšie ponoriť do posolstva a odkazu Vianoc. V sobotu, 13.12. a nasledujúcu nedeľu, sme mali možnosť absolvovať vianočnú duchovnú obnovu, ktorá položila základ našej prípravy na nastávajúce sviatky.


Prvá časť duchovnej obnovy prebehla v sobotu počas večernej svätej omše: začala homíliou na tému, ktorú nastoľuje prorok Izaiáš v 40. hlave svojej knihy, kde vyzýva na prípravu cesty Pánovi, aby sa "každá dolina zdvihla a každý vrch a kopec znížil" (Iz 40, 4). Aká pekná symbolika k našej príprave na Vianoce! Vypočuli sme si mnoho praktických rád, ako tieto prorokove slová pretaviť do každodenného života nielen v predvianočnom období.

Nasledujúca nedeľná svätá omša, ktorej hlavným celebrantom bol pán biskup a po nej veľmi zaujímavá, živá a interaktívna beseda v Pastoračnom centre bola o štyroch symboloch Vianoc: adventnom venci ako symbole časnosti aj večnosti, vianočnom stromčeku pripomínajúcom strom poznania a prepojenie neba a zeme, svietniku predstavujúcom pripravenosť na Betlehem a vianočnom dare, s ktorým má darca dávať aj kus seba samého. Diskusia v Pastoračnom centre trvajúca až do skorých popoludňajších hodín prehĺbila v nás všetko počuté a dala šancu klásť otcovi biskupovi otázky. Vďaka otvorenému prístupu otca Haľka a jeho obsažným a atraktívne podaným odpovediam sme si prehĺbili v mysliach všetko počuté, takže sme sa dobre pripravili a naladili na duchovný obsah a posolstvo nadchádzajúcich vianočných sviatkov.

Tohtoročná predvianočná duchovná obnova v nás zanechala hlbokú duchovnú stopu a okrem takejto dobrej prípravy na Vianoce samotné aj evokovala nápad o založení takejto peknej tradície živej prípravy na sviatky príchodu Pána. Veríme, že sa nám ho podarí realizovať.