Novinky

« Späť

Buďme štedrí

Buďme štedrí

Misionár – v mysliach mnohých toto slovo zrejme evokuje predstavu ďalekých a exotických krajín a ťažkej služby v mimoriadnych podmienkach možno až tretieho sveta alebo v krajinách, kde je potláčanie kresťanskej viery súčasťou štátnej politiky. Ale misionárov máme aj tu na Slovensku – či už tých zahraničných, alebo aj slovenských, pracujúcich na anonymných sídliskách či v menšinových komunitách. Títo obetaví ľudia – najmä rehoľní a diecézni kňazi – obetovali kus svojho života, pohodlia v rodnej krajine a neraz i svojho zdravia, aby priniesli tak prepotrebnú pomoc a oporu chudobným alebo utláčaným, veriacim aj neveriacim, skrátka všetkým, ktorí potrebujú Božiu i svetskú pomoc a vedenie, ktoré doteraz nepoznali či nezažili. Práve spomienke a pomoci týmto obetavcom a ľuďom, ktorým pomáhajú, je venovaná Misijná nedeľa, ktorá má v tomto roku svoje miesto 18. októbra.

V Katolíckej cirkvi je tradíciou, že v októbrovú nedeľu sa slávi aj Svetový deň modlitieb za misie. Myšlienka sa zrodila v roku 1926, kedy Najvyššia rada Pápežských misijných diel predložila vtedajšiemu pápežovi Piovi XI. návrh sláviť v celej cirkvi každoročne v predposlednú októbrovú nedeľu deň misií, ktorého základným cieľom je, aby si kresťania pripomenuli a oživili svoj misijný záväzok vyplývajúci z krstu a podporili aj finančným darom rozvoj misijnej činnosti vo svete. Pre tohtoročnú Misijnú nedeľu zvolil Svätý Otec biblický výrok „Hľa, tu som, pošli mňa!“ (Iz 6,8). Berme tieto slová ako osobné pozvanie pápeža Františka každému z nás, „aby sme vyšli zo seba pre lásku k Bohu a k blížnemu“, ako napísal Svätý Otec vo svojom posolstve k tomuto dňu. Výnos tohtoročnej zbierky je určený pre misie a farnosti na Srí Lanke (bývalý Cejlón) a africkým krajinám Togo, Čad a Kongo, ktoré sú najviac postihnuté koronakrízou a chudobou.

Myslime na ľudí žijúcich v týchto krajinách, keď budeme budúcu nedeľu pristupovať k zvončeku a buďme štedrí! „Pre lásku k Bohu a k blížnemu“.