Novinky

« Späť

Noc kostolov - Krásna noc pre všetkých

Noc kostolov - Krásna noc pre všetkých

V piatok 23. mája otvorili svoje brány i tajné zákutia dva rusovské kostoly pre všetkých. Veriaci i neveriaci, zvedaví a hľadajúci, deti i dospelí mohli zakúsiť všetkými zmyslami atmosféru kostolov, krypty a pastoračného centra.

Krásna noc pre všetkých

Autor: Vladimír Heriban

Po výborných skúsenostiach z minulého roka sme sa aj v tomto aktívne pridali k celoslovenskému projektu Noc kostolov. Už osvedčené prístupy sme skombinovali s novými nápadmi a tak vznikol večer, ktorý nás všetkých mimoriadne obohatil a duchovne hlboko zasiahol. Početná účasť stabilných farníkov i ľudí, ktorí nie sú medzi nami často, nás utvrdili v tom, že naše úsilie bolo správne nasmerované a prinieslo očakávané duchovné ovocie.

Večer tohtoročnej Noci kostolov sa v našej farnosti začal hneď po skončení pravidelnej večernej svätej omše. V rámci objavovania kostola mali deti i dospelí možnosť na pozrieť si tie miesta nášho kostola, do ktorých sa zvyčajne nedostanú: otvorená bola špeciálne nasvietená krypta rodu Zichy, ale i spovedelnica či sakristia. Ohlas našla aj možnosť vystúpiť na vežu kostola. Súčasťou hry Objavovanie kostola bola aj príležitosť zblízka si pozrieť viaceré liturgické predmety, vrátane Rímskeho misála či monštrancie. Atmosféru dotvárali rôzne ornáty vystavené v priestoroch kostola. Návštevníci si zároveň mohli pozrieť prezentáciu informujúcu o sakrálnych pamiatkach v našej mestskej časti: kaplniek, krížov, sôch či obrazov, ktorá je k dispozícii tu.  Z nej sa i viacroční farníci dozvedeli mnoho nového. Otvorený bol aj blízky evanjelický chrám, kde sa návštevníkom venoval zborový farár ECAV spravujúci aj Rusovce - Mgr. Ján Kolesár, ktorý záujemcov oboznámil s chrámom a ochotne odpovedal na otázky prítomných.

Program potom pokračoval krátkym agapé v Pastoračnom centre, na ktoré naše gazdinky pripravili drobné domáce pochúťky. Tu sme si - známi i neznámi - pri týchto dobrotách a poniektorí aj pri čaši vína vymieňali názory, spoznávali sa a vzájomne sa obohacovali svojimi myšlienkami. V takto príjemnej atmosfére, dopĺňanej šantením našich rozradostených detí, sme sa neformálne ponárali a vychutnávali si úžasnú atmosféru krásneho piatkového večera v našom kostole.

Agapé potom vystriedal duchovný program: z Pastoračného centra sme sa presunuli späť do kostola, kde sa nám prihovorili traja naši hostia: prvým bol bývalý správca rusovskej farnosti, dnes farár Dómu sv. Martina Mons. Jozef Jančovič, ktorý sa s duchovným zanietením sebe vlastným venoval otázke, či sme svoj raj stratili za jablko. Pohľady na počiatky ľudí na Zemi nám ukázali nové roviny prvého hriechu a spôsob, ako ho vnímať.
Druhým kazateľom večera bol don Jozef Luscoň, SDB, ktorý nás atraktívnou formou zapájajúcou poslucháčov, previedol najvýznamnejšími historickými medzníkmi cesty viery k nám až po vierozvestcov svätých Cyrila a Metoda a ich faktickým odkazom aj pre dnešok.
V závere sa k nám obrátil aj evanjelický pán farár Ján Kolesár, ktorý sa zamyslel nad využitím nočného času na modlitbu, či prítomnosť v kostole a následný duchovný prínos takej aktivity pre každého z nás.
Jednotlivé príhovory nielen dopĺňal, ale duchovne výnimočne obohacoval svojimi vstupmi zmiešaný spevácky zbor Chorus CANTILENA pod vedením Dr. Martina Puhovicha. Nielen spevy Taizé, ale i ďalšie krásne duchovné piesne nám pomohli ešte hlbšie vzniknúť do ducha príhovorov, ale nás aj vynikajúco naladili na ďalší duchovný bod programu: meditáciu pri hudbe a sviečkach. S citom a nábojom prednášané meditačné témy v atmosfére kostola osvetleného iba sviečkami a dopĺňané jemnou hudbou a impozantnou hrou svetla a šera boli silným momentom pre všetkých, ktorí boli vtedy v kostole. Dojem z týchto chvíľ bol natoľko silný, že na základe prenosu obrazu a zvuku z kostola na obrazovku v Pastoračnom centre prilákal z neho do kostola ďalších účastníkov večera.

"Polnočná" svätá omša, ktorá nasledovala, bola potom prirodzeným vyvrcholením meditácií prítomných a zavŕšila celý tento nádherný večer. I po nej sme viacerí ešte zdieľali svoje zážitky z uplynulých chvíľ a duchovné pohnutia do neskorých hodín v stíšených diskusiách v Pastoračnom centre a lúčili sa s odhodlaním, že o takéto duchovné obohatenie budeme veľmi stáť aj o rok. Večer prispel nielen k prehĺbeniu prežívania našej viery v každodennom živote, ale aj k lepšiemu spoznaniu nás farníkov.  Veríme, že oslovil aj tých, ktorých vídavame neveľmi často a teraz sa s nimi budeme stretávať pravidelnejšie.

 

Fotografie z podujatia nájdete vo fotogalérii alebo tu.

Komentáre
Prihláste sa pre pridanie komentára
Chcela by som poďakovať za dobrú myšlienku a vydarené akcie Noci kostolov.
Ako povedal v dnešnej rozhlasovej relácii k Noci kostolov pán profesor Tomáš Halík: „ … všetci boli pozvaní, sú tu otvorené dvere pre všetkých, záleží ako chcete byť blízko“...
Odoslané 28.5.2014 11:50.