Novinky

« Späť

Výstava umeleckých ornátov otvorená

Výstava umeleckých ornátov otvorená

Piatok, 8. septembra, bol v našej farnosti výnimočným dňom. Vernisážou prebehnuvšou v mimoriadne príjemnej slávnostnej atmosfére so spontánnosťou a neformálnym priebehom sebe vlastnou sme v priestoroch kostolíka sv. Víta, v čarovných priestoroch kaviarničky Skt. Vitus, otvorili výstavu ornátov poprednej slovenskej textilnej výtvarníčky a držiteľky prestížnej Ceny Fra Angelico Jany Zaujecovej. Exponáty budú návštevníkom k dispozícii do 22. septembra počas otváracích hodín kaviarničky.

Expozícia pozostáva zo šiestich ornátov základných liturgických farieb, ktorých ústredným dielom je autorská kópia bieleho ornátu, ktorý mal na sebe pápež František v Šaštíne. Ďalšie exponáty predstavujú zelený, červený a fialový variant doplnené zlatým mariánskym a ružovým biskupským rúchom. Každý exponát je doplnený autorským textom Jany Zaujecovej odhaľujúcim príbeh, ktorý za ním stojí a popisuje myšlienkové pochody, ktoré autorka zhmotnila v danom prevedení.

Vernisáž začala predstavením osobnosti prítomnej umelkyne a krátkym rozhovorom s ňou, ktorý charakterizoval jej osobnosť nielen ako výtvarníčky, ale aj jej dielo a v neposlednom rade ju predstavil aj ako hlboko veriaceho a skromného človeka. Potom nasledoval klavírny predel v podaní študenta Martina z triedy Mariety Puhovichovej na Cirkevnom konzervatóriu v Bratislave. Potom už dostala svoj priestor Jana Zaujecová, ktorá prítomným v prezentácii plnej názorných ilustrácií a faktov zo svojej tvorivej dielne predstavila svoju tvorbu v jej širších súvislostiach. Večer potom pokračoval otvorenou, neformálnou, veľmi živou a dynamickou diskusiou, ktorá prítomným ďalej rozšírila informácie o tvorbe Jany Zaujecovej, priblížila ňou používanú vysoko originálnu technológiu plstenia a tvorby ornátu ako celku, ale dala nazrieť aj do zákulisia slávnostnej svätej omše so Svätým Otcom Františkom v Šaštíne v septembri 2021. Táto diskusia sa z formálnej časti spontánne zmenila na neformálnu, v ktorej mali účastníci pri pohostení, ktoré pripravil sponzor večera, renomovaný šéfkuchár Vladimír Morochovič, klásť umelkyni mnohoraké otázky. Milé a mimoriadne príjemné stretnutie skončilo v neskorých večerných hodinách.

Jana Zaujecová, absolventka študijného odboru odev a textil na VŠVU v Bratislave a doktorandského štúdia na Katedre scénografie VŠMU v Bratislave, sa dlhodobo venuje tvorbe autorských liturgických rúch. Jej umelecké ornáty a dalmatiky našli svoje uplatnenie u predstaviteľov Rímskokatolíckej cirkvi na Slovensku, v Čechách, Rakúsku, na Sicílii, v Bolívii i v samotnom Vatikáne.

Ďalej