Novinky

« Späť

Vydarená nedeľa

Vydarená nedeľa

Predposledná tohtoročná júnová nedeľa mala v našej farnosti mimoriadne sviatočný nádych – naše deti ďakovali za uplynulý školský rok a my dospelí sme sa spolu s nimi vrátili k štvrtkovému sviatku Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi pri peknom agapé, na ktorom sa lámal a dával čerstvý, pánom farárom posvätený chlebík, všetkým prítomným. Počasie bolo ako na objednávku, takže sme opäť strávili nádherné predpoludnie s Pánom.

O týždeň, v posledný júnový deň, si budú už mnohé naše školopovinné deti užívať svoje zaslúžené prázdniny mimo Rusoviec, v najrôznejších končinách Slovenska i mimo neho. Preto sme Te Deum ku koncu školského roka naplánovali už na predposlednú predprázdninovú nedeľu. Tešili sme sa z nezvyčajne vysokého počtu detí, ktoré svoju prítomnosť umocnili aktívnym, krásne pripraveným spevom. Kostol však do posledného miesta zaplnili aj mnohí dospelí, ktorí si nenechali ujsť oslavu sviatku Božieho Tela, ktorú už tradične pripravujeme na nedeľu po tomto sviatku. Slávnostná svätá omša zdobená detským spevom ďakujúcich detvákov končila slávnostným požehnaním voňavých chlebíkov, ktoré pred modlitbou po prijímaní priniesli ôsmi chlapi v bielych zásterách a rukavičkách. Po ich požehnaní naším pánom  farárom Júliusom M. Prachárom a záverečnom požehnaní prešiel pán farár k východu kostola, kde vychádzajúcich osobne ponúkal chlebíkom, ktorí lámali a dávali naši farníci. Našťastie, počasie, ktoré nám ráno neprialo, sa pred skončením svätej omše umúdrilo a na všetkých nás sa usmialo slniečko. A tak sme všetci pri voňavom chlebíku, deti kofole, vodiči minerálke a ostatní dospelí aj čaši kvalitného vínka zotrvali v parčíku pred kostolom až do poludňajších hodín v príjemných debatách.