Novinky

« Späť

Večer spomienok na kardinála Tomka

Večer spomienok na kardinála Tomka

Minulý rok sme sa rozlúčili s velikánom slovenskej katolíckej Cirkvi, východoslovenským rodákom a dlhoročným popredným predstaviteľom vatikánskej kúrie, naposledy emeritným prefektom Kongregácie pre evanjelizáciu národov, J. E. Jozefom kardinálom Tomkom. Mons. Marián Gavenda bol osobným priateľom otca kardinála, preto prijal naše pozvanie a v prvý februárový piatok sa prišiel s nami podeliť o svoje spomienky na čas prežitý v prítomnosti otca kardinála.

Mons. Gavenda strávil s otcom kardinálom mnoho dní počas svojho pobytu v Ríme i v rámci mnohých návštev a stretnutí s ním, a to či už po pracovnej stránke, alebo pri početných turistických výletoch do okolia Ríma či inde. Preto boli osobné spomienky otca Mariána podané mimoriadne autenticky a doplnené množstvom krásnych a výstižných fotografií. Mons. Gavenda nám otca kardinála predstavil ako veľkú osobnosť s mimoriadnym odborným zázemím, osobnou skromnosťou, vnútorným pokojom a hlbokou pokorou, veľkou usilovnosťou, pracovitosťou a trpezlivosťou a v neposlednom rade veľkým záujmom o svoju rodnú krajinu a krajanov, ktorý sa nezmierňoval ani po mnohých rokoch odlúčenia od vlasti. Jozef kardinál Tomko si vďaka týmto svojim vlastnostiam získal mimoriadnu vážnosť a prirodzený rešpekt a autoritu v celej Vatikánskej kúrii, osobitne u Svätého Otca Benedikta XVI., ktorý ho s dôverou poveroval tými najnáročnejšími a najzodpovednejšími úlohami. Otec kardinál mal tiež rozhodujúce zásluhy na založení Slovenského ústavu sv. Cyrila a Metoda. Počas celého svojho rímskeho pobytu mal čulý kontakt so Slovenskom a bol neustále mimoriadne dobre informovaný. Mal skvelú pamäť a vždy sa na Slovensko rád vracal, na čo využil každú možnú príležitosť. Bol mimoriadnym nadšencom turistiky, z ktorej sme videli aj množstvo obrázkov z prekrásnej prírody.

Večer spomienok na otca kardinála zavŕšil otec Marián odpoveďami na množstvo otázok zaplneného pastoračného centra a podpisovaním svojich kníh, ktorých hojný výber nám ponúkol. Večer patril k mimoriadne vydareným.