Novinky

« Späť

V hlbinách viery

V hlbinách viery

Takto nazval jeden z účastníkov piatkového večera v našom Pastoračnom centre úvodnú prednášku novo tvoreného cyklu vzdelávacích stretnutí s pracovným názvom Teologické večery, ktoré budeme nasledujúcich osem mesiacov pravidelne organizovať formou prednášky a diskusie vždy v posledný piatok mesiaca. Ich prvý ročník má štyri časti: Biblia, katolícka morálka, dogmatika a liturgika. Úvod a štart celého cyklu obstaral v piatkový večer páter Milan Bubák, SVD prednáškou Veriť, či neveriť.

Za pomoci odborníkov sa chceme počas roka zahĺbiť do niektorých vybraných pilierov našej viery, z ktorých nám život často nastoľuje pre nás niekedy ťažko zodpovedateľné otázky. Biblia ako kniha kníh bude dlhodobo súčasťou našich Teologických večerov. Katolícka morálka má mnoho osobitne dnes veľmi aktuálnych aspektov, ktoré sú v pozornosti nielen Cirkvi, ale i sekulárneho sveta, preto chceme byť dobre zorientovaní aj v týchto špecifických problémoch. Dôležitá je pre nás aj dogmatika. Očakávame, že lepšie poznanie jej základov môže každému z nás pomôcť v orientácii vo viere. Posledným okruhom je liturgika, od ktorej si v tomto roku sľubujeme lepšie pochopenie jednotlivých súčastí svätej omše z férie, spomienky, sviatku či slávnosti i obohatenie niektorými špecifickými zručnosťami, ktoré sú osožné miništrantom aj lektorom.
Včerajší večer skvelým spôsobom, doslova do hĺbky, prenikol do univerzálneho základu všetkých týchto smerov - do našej viery. Páter Bubák vo svojej prednáške zaujal početné poslucháčske publikum hlbokým ponorom do obsahu pojmu viery a upútal pozornosť aj analýzou jej jednotlivých fáz - detskej, adolescentnej a dospelej. Asi každý z nás prítomných si počas prednášky kládol otázku, v ktorej z týchto fáz vidí svoju vlastnú vieru. Dozvedeli sme sa, že viera bez otázok, kríz a pochybností je vierou mŕtvou alebo že človeka nemení viera v Boha, ale viera Bohu. Nasledujúca bohatá diskusia, do ktorej sa zapojil aj náš druhý hosť - ThDr. František Knápik, PhD. zo spišskej diecézy, rozvinula mnohé z otázok, ktoré v prednáške zazneli, ale hlavne - všetci sme si odniesli mnoho inšpirácií a podnetov, vďaka ktorým nazrieme do svojho vnútra a zhodnotíme, čo pre nás viera znamená, v akej fáze sa vidíme a čo môžeme ďalej zdokonaľovať. Večer bol vynikajúcom základom a štartom pre naše Teologické večery, na ktoré sa všetci už tešíme.
Komentáre
Prihláste sa pre pridanie komentára
Súhlasím s názorom, že „viera bez otázok, kríz a pochybností je vierou mŕtvou“. Som rada, že sa zapájate svojimi príspevkami do náboženského vzdelávania na tejto internetovej stránke, ktoré sledujem a dokážem ich oceniť.
Odoslané 28.10.2014 16:42.