Novinky

« Späť

Už je to rok

Už je to rok

Asi to nie je len vekom, ale iste aj tempom tejto doby, že čas nám všetkým nejako veľmi rýchlo letí. Zvyčajne si to uvedomíme pri nejakej významnejšej udalosti. Takú sme si dnes prežili aj v našej farnosti. Počas slávnostnej svätej omše sme si pripomenuli prvé výročie posviacky nášho Pastoračného centra sv. Márie Magdalény.

Už krásne počasie bolo hneď zrána predzvesťou aj inak nádherného dňa. Vo zvyčajný čas sa náš kostol do posledného miesta zaplnil v očakávaní slávnostnej svätej omše, ktorú s naším pánom farárom ThDr. Júliusom Mariánom Prachárom celebroval jeho predchodca, dnes výpomocný duchovný lamačskej farnosti a pedagóg RKCMBF UK SSLic. Milan Sova, PhD. Spôsobom sebe vlastným nás v homílii obohatil o nové pohľady na dnešné evanjelium na tému "dajte cisárovi, čo je cisárovo a Bohu, čo je Božie". Slávnostný ráz svätej omše umocnili aj naše detičky, ktoré svojim roztomilým spevom urobili úsmevný a originálny predel medzi bohoslužbou slova a bohoslužbou obety. Po svätej omši, ktorú sprevádzal nádherný spev a organový doprovod z Cirkevného konzervatória v Bratislave, sme sa zišli vo farskej záhrade na požehnaní celkom nového ihriska, ktoré prítomné deti hneď po prestrihnutí pásky "vzali útokom". My ostatní sme sa presunuli do Pastoračného centra, kde sme sa občerstvili už tradične výbornou kávou, niektorí aj čašou vína a všetci pestrou ponukou vynikajúcich domácich zákuskov, ktoré napiekli naše šikovné farníčky. Spoločne sme si pospomínali na časy, kedy sme sa brigádnicky podieľali na stavbe budovy, ktorá za uplynulý rok prichýlila množstvo vydarených akcií duchovného aj spoločenského charakteru. Do týchto časov nás vrátili aj obrázky premietané na obrazovke, ktoré chronologicky rekapitulovali stavbu Centra i akcie v ňom. Výbornú náladu dotvoril svojím originálnym improvizačným umením na klavíri aj náš pán organista.
V príjemných spoločných diskusiách sme strávili celé dopoludnie a rozchádzali sme sa až v čase obeda. S dobrým pocitom a radosťou v duši, že - ako v závere svätej omše spomenul náš pán farár - sa podarilo nielen vytvoriť dovtedy chýbajúci priestor pre duchovné a spoločenské aktivity farnosti, ale tento priestor nimi už v prvom roku existencie Centra aj bohato naplniť. Dnes sa aj vo Farskej rade snažíme program Centra pripravovať tak, aby si na jeho duchovnú a spoločenskú funkciu ako každodennú súčasť života v Rusovciach zvykali všetci, pre ktorých je určené: farníci i ostatní obyvatelia Rusoviec.