Novinky

« Späť

Teologický večer o Biblii

Teologický večer o Biblii

Po úvodnej prednáške pátra Milana Bubáka, SVD z 24. októbra sa cyklus vzdelávacích prednášok rozbehol podľa programu prvým okruhom - Bibliou. 28. novembra u nás prednášal biblista Mons. Jozef Jančovič. Okrem pohľadu do histórie a štruktúry svätého Písma nám poskytol aj viacero užitočných rád, ako správne Písmo čítať a akým spôsobom chápať niektoré výrazové prostriedky v Biblii i ako k jej samotnému štúdiu systematicky pristupovať.

Posledný novembrový piatkový večer sa zaplnila sála nášho Pastoračného centra sv. Márie Magdalény záujemcami o Bibliu, ktorá je jednou zo štyroch tematických okruhov našich Teologických večerov v tomto školskom roku. Dôvodom bola nielen atraktívnosť témy samotnej, ale zaiste aj jej prednášateľ - známy odborník biblista Mons. Jozef Jančovič z CMBF UK v Bratislave.

Vo svojej pútavej, a názornými ukážkami prekladanej prednáške, nám Mons. Jančovič poskytol mnoho zaujímavých informácií. Sväté Písmo predstavil ako "list lásky Pána Boha nám všetkým, ktorý odpovedá na veľké existenčné otázky o zmysle a spôsobe života s cieľom osvojiť si ich a svetu na tomto základe ponúkať biblickú kultúru".

Po úvode venovanom historickým informáciám o vzniku a autoroch jednotlivých častí Písma a jeho štruktúre sme si vypočuli mnoho zaujímavého o charaktere obsahu svätého Písma z pohľadu vecného, čitateľovho, textového a autorov, vždy vo vzťahu k svetu. Boli se upozornení na skutočnosť, že nosnou otázkou Písma nie je história, ale spása človeka. Mons. Jančovič nám potom osvetlil základné pravidlá pre správny a komplexný výklad Písma a upozornil na potrebu čítať Písmo v historickom kontexte, ako aj chápať ho v jeho pedagogickom rozmere. Na viacerých konkrétnych príkladoch nám prezentoval najčastejšie problémy a úskalia chápania textov Písma. Popri tom všetkom sme mali možnosť nahliadnuť do Písma v jeho jazykovom originále ako aj vidieť fotodokumentáciu viacerých historických artefaktov pôvodných foriem Písma.

V bohatej diskusii, ktorá skončila až neskoro večer, sme rozobrali viaceré praktické otázky pri interpetácii vybraných textov Písma, historický vývoj jeho prekladov, spôsob štúdia Písma i mnohé ďalšie. Dohodli sme na na zameraní druhej prednášky, ktorá sa bude venovať Knihe Jób.

Už dnes sa tešíme nielen na pokračovanie prednášky o Biblii, ale aj na ďalší diel cyklu, ktorý sa bude v našom Pastoračnom centre konať 30.januára.