Novinky

« Späť

Svätá spoveď v Rusovciach

Pán farár J.M. Prachár ponúka možnosť prijatia sviatosti zmierenia. V utorok 31. marca medzi 16:00 a 18:00 z auta pri kostole sv. Víta. V stredu 1. apríla v rovnakom čase na detskom ihrisku za budovou fary. A v piatok 3. apríla v priestore pred pastoračným centrom, tiež medzi 16:00 a 18:00 hodinou. V tieto dni bude možnosť prijať aj sviatosť eucharistie o 18:20 hod. pred farským kostolom.

Viac informácií poskytne pán farár telefonicky.

 

Sväté omše bude pán farár slúžiť aj tento týždeň na dohodnuté úmysly a bez účasti veriacich.