Novinky

« Späť

Šťastie je môj osud

Šťastie je môj osud

Takýto názov mala jedna z piesní, ktorá odznela na koncerte Felice Band v našom Pastoračnom centre sv. Márie Magdalény v podvečerný čas nedeľu, 15. októbra. Presne a výstižne charakterizovala životný príbeh protagonistu tejto formácie, kapucínskeho kňaza Jána Félixa Tkáča, ktorý k nám priviedol svoju kapelu v plnom zložení siedmich umelcov: dvoch spevákov – Félix a jeho brat Ondrej (ktorý je okrem vynikajúceho speváka aj excelentným sólistom na ústnu harmoniku), sólového gitaristu, bubeníka, basového gitaristu a dvoch ďalších gitaristov. Skvelá zostava umelcov, plný zvuk a vynikajúca dramaturgia večera z neho spravili nádherný zážitok, ktorý prítomní hostia na záver odmenili dlhým standing ovation, ktorého výsledkom boli dva prídavky. Prežili sme tak nádherný kultúrny a umelecký podvečer.

Viac ako hodinový dynamický koncert bol nielen hudobným zážitkom. Každá z odohraných piesní bola uvedená praktickou životnou skúsenosťou, ktorá stála za vznikom textu či melódie predstavenej piesne. Nechýbali osobné svedectvá a zážitky tvorcov, ktoré boli impulzom pre kompozíciu melódie či napísanie invenčného textu. Vypočuli sme si napr. aj pieseň, ktorá spontánne vznikla na toalete vo Philadelphii v Spojených štátoch. Tieto informácie z pozadia vzniku jednotlivých piesní nám umožnili každú z nich vnímať v oveľa širších súvislostiach, ako by tomu bolo bez poznania okolností ich vzniku. A tak sme vnímali životné príbehy autorov a interpretov cez ich piesne, ktoré nás tak vnútorne hlboko zasiahli. Vítanou a vysoko ocenenou možnosťou bola pre účastníkov koncertu aj možnosť vybrať si po ukončení koncertu z ponuky kompaktných diskov a nosičov USB s repertoárom hosťujúcej hudobnej formácie. Rozchádzali sme sa v neskorších večerných hodinách po tom, ako sme si s členmi kapely aj živo a neformálne podiskutovali. Ďakujeme kapele Felice Band za krásny nedeľný večer!