Novinky

« Späť

Slovo o viere - s pátrom Bubákom

Slovo o viere - s pátrom Bubákom

Posledný marcový piatok už po druhýkrát patril priestor vo večernej svätej omši a následne aj v Pastoračnom centre pátrovi Milanovi Bubákovi, SVD, ktorý po analýze hnevu, jeho príčin, vyjadrovania a zvládania prišiel s nemenej lákavou témou: Konflikty vo vzťahoch a ich riešenie. Ako sa dalo čakať, téma mimoriadne zaujala, takže diskusia natiahla večerné stretnutie do neskorších hodín, ako sme čakali.

Páter Bubák svoju prednášku uviedol témou Emauzských učeníkov, na príklade ktorých zdôraznil Ježišov spôsob riešenia situácie, ktorý sa ich pýtal nie "prečo" sa hádali, ale "o čom ste sa hádali", čím upozornil na skutočnosť, že pozornosť Ježiša v tomto konflikte nebola sústredená na hádku samotnú, ale skôr na prameň ich hádky, teda jej tému. To je prístup, na ktorý by sme ani my pri riešení svojich konfliktov nemali zabúdať. Dozvedeli sme sa, že konfilkt je súčasťou aj normálneho, štandardného vzťahu, že cestou jeho konštruktívneho riešenia je privlastniť si ho (nie teda ignorovať alebo obchádzať ho), skúmať ho a potom urobiť zrelé rozhodnutie. Mnoho užitočných praktických rád sme potom dostali na tému, ako postupovať v prípade konfliktu, aké otázky si klásť a ako na ne odpovedať tak, aby tieto odpovede priniesli užitok pre celkové riešenie. Zaujalo, aký význam môže mať pri konštruktívnom riešení konfliktu parafrázovanie druhej strany ako prostriedok k vzájomnému porozumeniu podstaty konfliktu i východisku z neho. Dôležité je aj uvedomiť si, že cieľom konfrontácie nie je toho druhého zmeniť, ale veci otvoriť a vniesť do ich podstaty dostatok svetla pre obe strany. Vypočuli sme si však aj rady, čo urobiť, keď je konflikt neriešiteľný.

Mimoriadne cennou skutočnosťou celého večera bol fakt, že všetky informácie a rady sme dostali z pohľadu nášho kresťanského vnímania sveta a človeka. Ako povedal páter Bubák: "je dôležité mať na pamäti, že príkaz lásky, ako sa nachádza u všetkých synoptických evanjelistov, je všade predstavený v kontexte konfliktu. Konflikty nás však nedišpenzujú od lásky." Preto si treba klásť aj otázku: "nakoľko by sme mali spájať svoju pripravenosť na odpustenie s príkazom lásky?"

Mimoriadne hlboký ponor do podstaty konfliktu a efektívnych spôsobov jeho kresťanského riešenia vzbudil veľmi živý záujem prítomných, ktorý bol reflektovaný v bohatej, podnetnej, otvorenej a zaujímavej diskusii.