Novinky

« Späť

Pri krbe s F. Mikloškom

Pri krbe s F. Mikloškom

Zamatová revolúcia, ktorej tridsiate výročie si v tomto roku pripomíname, bola nielen historickým, politickým a štátoprávnym prelomom slovenskej modernej histórie, ale priniesla významné zmeny a nové možnosti aj do Cirkvi a jej života v našej krajine. O tom, čo všetko Novembru 1989 predchádzalo, ako sa zmena zrodila a prebiehala ale aj aké výzvy pre dnešok a súčasnú generáciu priniesla, sme pri plameni nášho kozuba v Pastoračnom centre sv. Márie Magdalény 27. novembra hovorili s jedným z najpovolanejších – protagonistom predrevolučného kresťanského disentu a spoluiniciátorom spoločenských zmien, dr. Františkom Mikloškom.

Františka Mikloška iste netreba predstavovať – predrevolučný disident, kresťanský aktivista, porevolučný politik, popredný zakladajúci člen Kresťansko-demokratického hnutia, bývalý predseda Slovenskej národnej rady a jej poslanec, prezidentský kandidát... Ideálna osobnosť v pravom zmysle tohto slova na hodnotenie (po)revolučnej histórie, ktorý počas večera u nás opäť preukázal, že sa vie s nadhľadom a humorom sebe vlastným pozrieť do blízkej minulosti, ale aj kvalifikovane hodnotiť to, ako sa zmeny po Novembri 1989 za tridsať rokov dokázali pretaviť do života Cirkvi i veriaceho, do akej miery sme slobodu zužitkovali pri uvádzaní našej viery do života nás samých, našich rodín aj spoločnosti a v neposlednom rade fundovane zrekapitulovať úspechy na tomto poli či poukázať na premárnené možnosti ako východisko pre naše konkrétne kroky v najbližšej budúcnosti. Diskusia s Františkom Mikloškom bola nepochybne prínosná nielen pre prítomných pamätníkov Nežnej, ale i pre niekoľškých zástupcov novej generácie, ktorá sa spolu s pamútníkmi Nežnej zapojila do živej a mimoriadne zaujímavej diskusie, po ktorej sme sa v neskorú večernú hodinu rozchádzali spokojní domov.