Novinky

« Späť

Pôstna duchovná obnova

Pôstna duchovná obnova

Pôstne obdobie je pre kresťana ideálnym časom na spomalenie tempa, ktoré nás denne pohlcuje, zamyslenie sa nad tým, kam a ako smerujeme, čo je podstatou nášho života a či sme nielen na správnej ceste, ale či ideme správnym smerom a vnímame pritom kto sme, prečo sme tu a čo je našou každodennou úlohou. K uvedomeniu si týchto otázok viac, ako to dokážeme v bežných dňoch, veľmi napomáhajú aj duchovné obnovy. Jedno z takýchto jedinečných zastavení sa pre nás na sobotné popoludnie 8. marca pripravil pomocný biskup bratislavskej arcidiecézy, J.E. Mons. Prof. ThDr. Jozef Haľko, PhD.

Duchovná obnova sa začala o 15:30 h. rozjímaním na tému Eucharistia a jej miesto v živote kresťana, osobitne v pôstnom období. Hlboké zamyslenie otca biskupa nám pomohlo uvedomiť si, že Eucharistia ako Boží dar nás aktivizuje a nikdy nenecháva pasívnym. Že Eucharistia nás vnútorne premieňa, je naším chlebom jednoty a - ako povedal otec biskup "v rozlomení chleba máme vidieť „logo“ poslednej večere Pána".

Po tomto úvode nasledovala tichá adorácia pred vyloženou Sviatosťou oltárnou, ktorú svojimi slovami vďaky Pánovi za dar pôstu a Eucharistie uviedol otec biskup. Počas adorácie i v nasledujúcej prestávke bol otec biskup k dispozícii tým, ktorí chceli od neho prijať sviatosť zmierenia.

Potom nám otec biskup v ďalšom zamyslení priblížil podstatu pôstu a jeho miesto v živote veriaceho človeka. Ukázal nám nové smery uvažovania a vyzval, aby sme sa cez pôstne obdobie viac zahĺbili do seba a využili celé pôstne obdobie, nielen duchovnú obnovu samotnú, aby sme sa priblížili Pánovi a z pôstneho obdobia pre seba vyťažili čo najviac. Tieto myšlienky otec biskup Haľko rozvinul aj vo svojej pútavej homílii počas svätej omše, ktorá nasledovala.

Po svätej omši sme sa všetci, ktorí mali záujem, stretli s otcom biskupom v našom Pastoračnom centre na neformálnej diskusii nielen o pôste. Počas nej otec biskup odpovedal na mnohé otázky nás farníkov. Boli sme veľmi oslovení otvorenosťou, úprimnosťou a priamosťou otca biskupa, vďaka čomu nám obšírne a bez zábran zodpovedal na mnoho odborných i osobných otázok. Tak, ako vonku svietilo počas celého popoludnia jarné slniečko, tak aj v nás svietilo svetlo poznania nových skutočností i odhodlanie čo najlepšie využiť pôstne obdobie pre svoj vnútorný osoh, svoje priblíženie sa k podstate Pánovej veľkonočnej obety. Z krásneho stretnutia sme sa duchovne naplnení rozchádzali až v neskorších večerných hodinách.

Predchádzajúci