Novinky

« Späť

Pôstna duchovná obnova

Pôstna duchovná obnova

Pôstne obdobie je čas, kedy sa všetci potrebujeme stíšiť a zahĺbiť do svojho vnútra, aby sme sa mentálne nastavili a sústredili na podstatu prichádzajúcich veľkonočných dní. Ideálnou príležitosťou na takéto sústredenie sa je duchovná obnova. U nás sa konala 13. marca, prišiel k nám don Jozef Luscoň, SDB.

Známy saleziánsky kazateľ a pedagóg na ružomberskej Katolíckej univerzite nás zaujal hĺbkovým ponorom do posledného týždňa Pána Ježiša. Spolu sme prešli jednotlivé dni a udalosti od Kvetnej nedele, kedy Pán Ježiš slávnostne vošiel do Jeruzalema, až po Bielu sobotu, kedy si pripomíname Jeho zmŕtvychvstanie.

Stretnutie bolo veľmi zaujímavé nielen podrobným pohľadom na jednotlivé udalosti všetkých dní posledného týždňa života Pána Ježiša, popisom okolností, ktoré ich sprevádzali a súvislosťami, z ktorých niektoré sme ani nepoznali, ale aj mimoriadne bohatou fotodokumentáciou autentických miest, kde sa všetky tieto udalosti odohrávali. Živo nás previedli autentickými miestami a veľmi nám pomohli preniesť sa do času pred dvoma tisícročiami, takže všetky informácie sme dokázali vnímať mimoriadne živo. Aj bohatá diskusia po skončení samotnej prednášky bola plná zaujímavých tém a informácií. Všetci sme sa rozchádzali plní informácií a dojmov a akoby aj  s novými myšlienkami a pohľadmi na veľkonočné sviatky, ich obsah a odkaz pre nás v našej dnešnej spoločnosti. S uspokojením sme skonštatovali, že tento hlboký zážitok nás výborne pripravil na hlboké a autentické prežívanie veľkonočných sviatkov.