Novinky

« Späť

Obnova sakrálnych pamiatok v Rusovciach

Obnova sakrálnych pamiatok v Rusovciach

Ďakujeme občianskemu združeniu Natura Rusovce za iniciatívu pri rekonštrukcii šiestich sakrálnych pamiatok na území Rusoviec. Pozývame všetkých Rusovčanov prispieť k obnove týchto vzácnych diel prostredníctvom zbierky.

  • Kríž a drevená socha Ukrižovaného z roku 1880
  • Morový stĺp sv. Antona z roku 1719
  • Kamenný kríž z roku 1745
  • Súsošie Najsvätejšej Trojice z roku 1748
  • Obelisk rodiny Zichy
  • Socha Piety
Všetky tieto vzácne diela sa nachádzajú na území našej mestskej časti a pripomínajú nám nielen kresťanské korene, ale aj historické reálie Rusoviec. Zub času však žiada svoju daň a udržanie pamiatok v dobrom stave aj pre ďalšie generácie si vyžaduje investíciu. 
 
Občianske združenie Natura Rusovce s podporou vedenia mestskej časti, sa podarilo získať grant od Ministerstva informatizácie a regionálneho rozvoja SR vo výške 18.000 EUR na odbornú rekonštrukciu týchto pamiatok. Zvyšnú sumu potrebnú na spolufinancovanie grantu a kvalitné reštaurátorské práce zbiera občianske združenie prostredníctvom tejto kampane na StartLabe.
 
Napriek tomu, že cieľová suma kampane už bola vďaka štedrým darcom dosiahnutá, pozývame Rusovčanov, aby prispeli a pomohli k ešte kvalitnejšej realizácii rekonštrukčných prác. Všetky Vaše príspevky budú, samozrejme, účelovo viazané na tento cieľ. Prispieť môžu aj právnické osoby formou daru - návrh darovacej zmluvy je možné vyžiadať na emailovej adrese michal@rusovskypark.sk.
 
Ďakujeme!