Novinky

« Späť

Nové pravidlá pre bohoslužby

Nové pravidlá pre bohoslužby

Ako každý z nás iste aj s určitými obavami sleduje, pandémia nového koronavírusu naberá novú silu. Počty pozitívne vyšetrených rapídne stúpajú a jedným z najviac postihnutých regiónov je Bratislava. Je preto zrejmé, že isté uvoľnenie epidemiologických opatrení, ku ktorému v uplynulom období dospel riadiaci krízový štáb, musí byť zrevidované a opäť musíme byť obozretnejší a ohľaduplnejší. K sebe i ostatným, na verejných uzavretých priestranstvách, ale i v kostoloch pri bohoslužbách. Ako? Na tom sa zástupcovia cirkví v uplynulé dni dohodli s odborníkmi z ministerstva zdravotníctva a verejného zdravotníctva.

Ako ukazuje dynamika nárastu infikovaných v Bratislave, je nevyhnutné náš región zaradiť medzi najohrozenejšie, teda patríme do tzv. červenej zóny, pre ktorú platia tie najprísnejšie opatrenia. Tu je ich stručný úhrn:

*      odstupy medzi veriacimi v kostole na spôsob "šachovnice" – tak pri sedení ako aj pri státí – samozrejme, s výnimkou členov tej istej domácnosti;

*      rozdávanie svätého prijímania do rúk;

*      všetci účastníci bohoslužieb majú mať rúška tak, aby prekrývali nielen ústa, ale aj nos;

*      nespieva sa (ani veriaci, ani prípadné zbory)!;

*      spoločné spevníky a modlitebné knižky sa nepoužívajú;

*      sväteničky sú bez svätenej vody;

*      pri vstupe do chrámu je potrebné dezinfikovať si ruky;

*      prvé sv. prijímanie, birmovka a iné väčšie akcie s max. 30 účastníkmi;

*      znak pokoja úklonom hlavy.

Kompletné znenie pravidiel je možné nájsť na webovej stránke Tlačovej kancelárie Konferencie biskupov Slovenska: (https://www.tkkbs.sk/showpage.php?name=korona_semafor).

Z hore uvedených dôvodov je pre farníkov na tejto stránke pripravená anketa, o vyplnenie ktorej žiadame každého, komu leží na srdci spôsob, akým spoločne zvládneme nadchádzajúce nastávajúce náročné obdobie. Nájdete ju v menu v časti Program/Anketa. Prosíme, vyplňte ju a prispejte tak k nájdeniu optimálneho spôsobu prekonania tohto náročného obdobia!