Novinky

« Späť

Nová tradícia?

Nová tradícia?

V našej farnosti sme si zvykli pripravovať sa na prežitie Veľkej noci okrem iných spôsobov aj pravidelnými piatkovými pôstnymi krížovými cestami. Tá tohtoročná veľkopiatková mala osobitný ráz – na rozdiel od všetkých doterajších sa nekonala v našom kostole, ale v blízkom lužnom lese, ktorého atmosféra ju mimoriadne umocnila. Korunou bolo ideálne počasie a nad očakávanie hojná účasť farníkov.

Krížovú cestu v skorú popoludňajšiu hodinu otvoril správca farnosti Július M. Prachár priamo pred vchodom do kostola. Následne sa početný sprievod vydal na pohodlnú cestu blízkym lesíkom, kde nás čakali graficky originálne stvárnené jednotlivé zastavenia. Ich vzdialenosť bola zárukou, že okrem samotnej pobožnosti sa ponoríme aj do krás našej jarnej rusovskej, do života sa prebúdzajúcej prírody a myšlienky textu budeme mať možnosť v jej obkľúčení dôkladne premeditovať. Trasa nás previedla od Gerulaty až po kostolík sv. Víta, kde nás pán farár požehnaním rozpustil.

Text krížovej cesty bol zostavený z príhovorov pápeža Františka, ktoré mal počas svojho pobytu na Slovensku minulý rok. Mnohí účastníci sa zhodli, že takto pripravená krížová cesta má oproti „klasike“ v kostole omnoho väčšiu silu a že by stálo za úvahu využiť našu skvelú polohu v lone prírody a založiť novú farskú tradíciu. Čo si o tom myslíte Vy?