Novinky

« Späť

Návrat k Slovu o viere

Návrat k Slovu o viere

Náš tradičný cyklus diskusných večerov bol, rovnako ako my všetci, uplynulé obdobie silno zasiahnutý pandémiou, takže minulý školský rok ho nebolo možné zorganizovať. Vzhľadom na to, že medzičasom mnohí z nás využili možnosť účinnej ochrany vakcináciou, sa možnosti stretávania sa zlepšili a veríme, že tento trend si udrží aj pandemická situácia. To nás viedlo k obnoveniu našej tradície a pre tento školský rok sme zabezpečili lektorov až do mája budúceho roka. Preto všetkých z Vás srdečne pozývame k návratu do spoločenstva, v ktorom rozvíjame svoju vieru a prehlbujeme si svoje poznatky. Predbežný program, zmeny ktorého sú pochopiteľne vyhradené, nájdete na tradičnom mieste našej stránky, v časti Program. Šedé časti programu sú nepotvrdené, resp. sa nepodarilo zabezpečiť.

Veľmi si vážime, že aj v tomto cykle bude jeho významným medzníkom adventná duchovná obnova pod vedením otca biskupa Jozefa Haľka. Na veľkonočné sviatky nás pripraví nám rovnako dobre známy salezián don Jozef Luscoň. Pretože Svätý Otec František nedávno oznámil prípravu na synodu, ktorá sa zíde v Ríme v roku 2023 a v súčasnosti je už otvorená aj diecézna fáza tohto procesu, pozvali sme medzi nás doc. Jančoviča, farára susedných Jaroviec, ktorý je členom prípravného koordinačného tímu v našej arcidiecéze, aby nám priblížil ciele synody a naše miesto v tomto procese. Keďže druhé katolícke rádio na Slovensku – Rádio Mária – za ostatnú dobu výrazne podrástlo a značne zmenilo aj formu svojho pôsobenia v slovenskom éteri, oboznámi nás jeho riaditeľ s tým, kde sa dnes nachádza a akými formami sa k nám priblížilo. V tradícii načierať do skúseností misionárov pokračujeme aj v tomto ročníku, ktorý uzavrie páter Rastislav Kršák, SVD, ktorý ako misionár Spoločnosti Božieho slova nadobudol veľmi zaujímavé a pre nás až exotické skúsenosti na africkom kontinente. Veríme tiež, že sa nám podarí zabezpečiť ako lektora aj pána profesora Trstenského, ktorý by nám sprostredkoval pohľad veriaceho človeka a viery na pandémiu nového koronavírusu.

Veríme, že Vás navrhnuté témy oslovia a opäť, v duchu tradície, zaplníte priestory nášho Pastoračného centra sv. Márie Magdalény. Čas zostal tradičný – posledný piatok v mesiaci, pričom diskusný večer s lektorom začína ako obyčajne slávením svätej omše v našom chráme.

Tešíme sa na Vašu účasť!