Novinky

« Späť

Návrat k Pánovmu stolu

Návrat k Pánovmu stolu

Po dlhých týždňoch núteného odlúčenia od bohoslužieb a nášho spoločenstva nastal čas, kedy nám situácia dovoľuje vrátiť sa do chrámu a nasýtiť sa nielen Božím slovom, ktoré sme si asi už zvykli vnímať iba sprostredkovane cez vysielania rozhlasových staníc, televízne obrazovky či sociálne siete, ale modlitbu duchovného svätého prijímania konečne nahradiť Božím telom, stretnúť sa v našich známych laviciach, spoločne sa pomodliť alebo zaspievať. Veru – atmosféru chrámu a bezprostrednú účasť na bohoslužbe plnohodnotne nenahradí žiadne vysielanie. S radosťou sa teda vraciame k Pánovmu stolu, na hostinu, ktorá nám dáva silu i radosť zo života a jeho pravého zmyslu. Samozrejme, pri stálej opatrnosti a dodržaní viacerých zásad. Na čo sa teda máme pripraviť?

Bude nevyhnutné dodržiavať nasledovné:

  • Ak sa necítime úplne zdraví, do kostola ani neprídeme;
  • vstupovať budeme zásadne s rúškom na tvári, ktoré zakrýva nielen ústa, ale aj nos;
  • hneď pri vchode do kostola si na ruky aplikujeme pripravený dezinfekčný prostriedok;
  • stále dodržiavame bezpečnostné odstupy od seba tak, ako sme zvyknutí aj z iných priestorov, teda cca 2 metre, teda pri sedení v laviciach, pohybe v kostole aj prístupe k svätému prijímaniu;
  • miesta určené na sedenie a státie budú zreteľne vyznačené;
  • rodinní príslušníci žijúci v jednej domácnosti môžu sedieť vedľa seba;
  • sväté prijímanie sa naďalej podáva zásadne na ruku s tým, že hostia sa vkladá do úst . Ak by s tým mal niekto zásadný problém a potrebuje dostať hostiu do úst, pred svätou omšou na to upozorní celebranta a na sväté prijímanie príde ako posledný;
  • znak pokoja sa vynecháva, resp. sa iba naznačí úklonom hlavy k najbližším účastníkom svätej omše;
  • naďalej platí, že sväteničky budú prázdne.

Buďme teda vo vlastnom záujme k sebe ohľaduplní a nezabúdajme na to, že virulencia koronavírusu je naďalej veľmi vysoká a že súčasný priaznivý vývoj epidemiologickej situácie i uvoľnenie reštrikčných opatrení si môžeme dovoliť práve vďake disciplinovanosti a dodržiavaniu všetkých centrálne vyhlásených opatrení. Pokračujem v tom naďalej, buďme v tom ostatným príkladom.

K uvoľneniu opatrení sa vyjadrila aj Konferencia biskupov Slovenska: https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20200504033